جوان؛ 230 نکته و رهنمود ویژه اولیا، مربیان و مسئولان فرهنگی

جوان؛ 230 نکته و رهنمود ویژه اولیا، مربیان و مسئولان فرهنگی

رقعی، شومیز، 294 صفحه، چاپ اول 1400، چاپ دوم 1402.

این كتاب، ارائه‌دهنده مطالبی راهبردی از حكیم فرزانه حضرت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی «رضوان‌الله علیه» درباره جوانان عزیز است كه به‌كوشش جناب آقای علی حسن‌زاده از میان مجموعه آثار معظم‌له گردآوری و تنظیم، و به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شده است.

هدف اصلی کتاب، ارائه رهنمودهایی سودمند به برنامه‌ریزان، مسئولان و متصدیان امور تعلیم و تربیت جوانان است؛ چه اینکه مطالعه آن برای جوانان هم مفید و راه‌گشاست.

این مجموعه که در یازده فصل تنظیم یافته است، از ویژگی‌های جوانی؛ جوانان قبل از انقلاب؛ جوانان انقلاب و جوانان سایر کشورها؛ اسوه‌های جوان؛ اهمیت آرامش، معنویت، پرهیزگاری و خودسازی برای جوانان؛ حضور آگاهانه و پرشور جوانان در صحنه‌های نظامی، فرهنگی و علمی؛ آفت‌ها و انحرافات دوران جوانی؛ برنامه‌های دشمنان و غارتگران داخلی و خارجی جوانان در حوزه فرهنگ؛ مصلحان و منجیان واقعی نسل جوان؛ توصیه‌ها و سفارش‌های سودمند به جوانان، و وظایف و مسئولیت‌های متصدیان امور جوانان در حوزه تعلیم، تربیت، هدایت، حمایت و روشنگری سخن به‌میان می‌آورد.

گفتنی است، در این مجموعه، سخنان ایشان بدون دخالت در متن و تصرف در آن آورده شده، و تنها در آغاز هر فصل متنی کوتاه برای ورود به مطالب فصل افزوده شده است.