آثار گفتاری

نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
  بسم الله الرحمن الرحیم درس شانزدهم _ اصل علیت در قرآن در جلسه گذشته، رابطه اصل علیت با توحید افعالى مطرح شد و این كه آیا پذیرفتن توحید افعالى به معناى انكار اصل علیت است یا نه؟ و اساساً قرآن اصل علیت را مى پذیرد یا نه؟ و جواب دادیم كه قرآن اصل علیت را به گسترده ترین شكل، مطرح كرده یعنى از بیانات قرآن قبولش استفاده مى شود. تعبیر مطرح كردن شاید تعبیر صحیحى نباشد براى این كه قرآن مسائل علمى و فلسفى را به شكل فنى مطرح نمى كند؛ قرآن كتاب علم نیست، كتاب فلسفه هم نیست، مشتمل بر مطالبى است كه از سنخ مطالب فلسفى است. ما مى توانیم بگوییم كه این بیانات قرآن موافق فلان مطلب علمى است؛ یا موافق فلان مطلب فلسفى است؛ نه این كه قرآن خودش مسأله فلسفى را مطرح كند و حل و اثبات نماید. قرآن اصل علیت را مطرح نكرده؛ كه آیا در عالم علتى داریم یا نداریم ولى بیاناتى در این زمینه دارد. قرآن كه جز بر اساس...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/016_A_1.mp3
,
https://mesbahyazdi.ir/files/016_B_1.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
مجموعه: آموزش عقاید
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/3112.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن

صفحه‌ها