در پرتو آذرخش

در پرتو آذرخش

وزیری، شومیز، 256 صفحه، چاپ اول 1381، چاپ چهارم 1382

این اثر كه در ادامه كتاب آذرخشى دیگر از آسمان كربلا است، به همت دفتر پژوهش‌هاى فرهنگى آماده گردیده و حاصل چهارده مجلس از سخنرانی‌هاى استاد در ایام محرم است. انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله) این كتاب را برای اولین‌بار در بهار 1381 با شمارگان 3000 نسخه به چاپ رسانده است.

استاد در این سخنرانی‌ها براى پاسخ گفتن به شبهات مطرح شده در زمینه معارف و احكام اسلامى، ابتدا بحث‌هایى درباره زمینه‌هاى پیدایش نهضت عاشورا و عبرت‌هاى آن را ارائه می‌دهند. سپس به طرح مباحثى می‌پردازند كه درباره آنها شبهات و القائاتى در سطح جامعه ترویج یافته است. حضرت استاد ضمن بیان آشكار این شبهات، به صورتى قاطع و درخور، به آنها پاسخ می‌دهند.

مطالب مطرح شده در این چهارده سخنرانى، در قالب پانزده فصل تنظیم شده است:

از فصل اول تا چهارم، زمینه‌هاى پیدایش نهضت عاشورا كاویده می‌شود، و در فصل‌هاى پنجم و ششم و هفتم درس‌هایى از نهضت عاشورا ارائه می‌گردد.

فصل هشتم بحثى است با عنوان «شبهه‌ها، عاملى مهم در گمراهى انسان». در این فصل، تقویت عقاید دینى، پادزهرى براى پیش‌گیرى از انحراف و شبهه‌زدگى قلمداد می‌شود. استاد همچنین به برخى شبهات پاسخ می‌گویند كه نفى ارزش‌ها و اعتقادات دینى را هدف قرار داده‌اند.

در فصل نهم از روش فهم دین سخن به میان آمده و ضمن آن، روش صحیح فهم دین معرفى شده و برخى شبهات در این باره پاسخ گرفته است.

فصل دهم در ادامه بحث قبل، به تبیین شبهه تعدد قرائت‌ها در دین پرداخته و پاسخ‌هاى روشنى براى آن ارائه داده است.

در فصل یازدهم، بحث پلورالیسم دینى و شبهه برحق بودن همه ادیان مطرح شده و پاسخ قاطع این شبهه نیز بیان گردیده است.

در فصل دوازدهم از هرمنوتیك و تأویل در متون دینى به منزله شبهه‌اى در راستاى اثبات قرائت‌هاى مختلف از دین بحث می‌شود و این شبهه نیز پاسخ می‌گیرد.

در فصل سیزدهم شبهه دیگرى تحت عنوان «بی‌نیازى انسان مدرن از دین» مطرح می‌شود و استدلال عقلى و نقلى در تقویت این شبهه بیان می‌گردد و در مقام پاسخ به آن، نیاز عقل بشرى به راهنمایی‌هاى وحى به اثبات می‌رسد. در ادامه، مسأله پاسخ‌گویى دین به نیازهاى جدید بشر و نیز مسأله تفاوت نسخ احكام با اجراى احكام حكومتى و ثانوى بررسى می‌شود.

در فصل چهاردهم با عنوان «وحى؛ كلام خدا یا كلام پیامبر» كلام خدا بودن قرآن و مصونیت آن از تحریف و تغییر به اثبات می‌رسد.

و در فصل پانزدهم استاد به تبیین و پاسخ شبهه اى در باب عصمت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام)می‌پردازند و در پایان به بعضى پرسش‌هاى حاضران پاسخ می‌دهند.