تهاجم فرهنگى

تهاجم فرهنگى

رقعی، شومیز، 176 صفحه، چاپ اول 1376، چاپ سیزدهم 1402.

کتاب مزبور مجموعه اى از سخنرانى هاى استاد درباره تهاجم فرهنگى است. این سخنرانى ها در سال هاى 72ـ1369 و در مراكز مختلف حوزوى و دانشگاهى ایراد شده و حجت‌الاسلام والمسلمین آقاى عبدالجواد ابراهیمی‌فر تهیه و تدوین این اثر را بر عهده داشته‌اند. این کتاب در سال 1376برای نخستین‌بار به کوشش انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله) چاپ و منتشر شده و تاکنون هشت بار تجدید چاپ شده است.

مطالب این كتاب در چهار بخش تنظیم شده است.

بخش اول با عنوان «تهاجم فرهنگى یا زمینه تسلط كفار بر مسلمانان» به موضوعات ذیل مى پردازد: هویت شرق نشینان و گستره تهاجم فرهنگى، فلسفه غرب و نقش تخریبى آن در فرهنگ جوامع اسلامى، گونه هاى مختلف تهاجم یا زمینه هاى تسلط كفار بر مسلمین و اهمیت سلطه فرهنگى، اصل عدم استیلاى كفار بر مسلمین و دلیل این اصل.

بخش دوم با عنوان «اصول و ارزش هاى اسلامى و خطر تهاجم فرهنگى» از مقوله فرهنگ و تهاجم فرهنگى سخن مى گوید و مبارزه فرهنگى را برترین حربه دشمنان مى شمارد، و ایمان زدایى و ایجاد شك در باورهاى دینى را به منزله یكى از ابزارهاى تهاجم فرهنگى قلمداد مى كند.

بخش سوم با عنوان «انقلاب اسلامى و خطر تهاجم فرهنگى» این نوع تهاجم را بزرگ ترین خطر براى انقلاب اسلامى دانسته است و با برشمردن عناصر اصلى فرهنگ (بینش ها، گرایش ها و رفتارها) نقش مهم فرهنگ در تداوم انقلاب گوش زد شده است و پس از اثبات بى نظیر بودن انقلاب اسلامى، ولایت فقیه، هدف اصلى تهاجم فرهنگى شمرده شده و در نهایت راه ترویج ارزش ها و شیوه هاى مقابله با هجوم فرهنگى دشمن بیان گردیده است.

در بخش چهارم با عنوان «تهاجم فرهنگى و راهكارهاى دفاعى» ابتدا آماجگاه هاى هجوم فرهنگى دشمن تعیین شده است كه عبارت‌اند از: الف) عناصر سه‌گانه فرهنگ؛ یعنى بینش ها، ارزش ها، رفتارها؛ ب) حوزه و دانشگاه. سپس راه هاى نفوذ فرهنگى دشمن اعم از راه هاى سطحى و ریشه اى مورد توجه قرار گرفته است. آن گاه راهكارهاى دفاعى در دو زمینه وظیفه ملت، اعم از فرهیختگان و توده عمومى مردم، و وظیفه دولت در دفاع از فرهنگ اسلامى تبیین شده است.

گفتنی است این کتاب با عنوان «الغزو الثقافی» به قلم آقای ولید محسن به عربی ترجمه شده و به کوشش انتشارات بهمن‌آرای قم و مؤسسه ام‌القرىٰ للتحقیق و النشر بیروت در 208 صفحه و با شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است.