تماشای فرزانگی و فروزندگی

تماشای فرزانگی و فروزندگی

رقعی، شومیز، 152 صفحه، چاپ اول 1386، چاپ سوم 1391.

«عالمان میراث‌داران پیامبران هستند»

بازشناسی و بازکاوی اندیشه‌ها، خردورزی‌ها و کوشش‌های اندیشمندان، سبب حیات فکری، فرهنگی و معنوی یک جامعه می‌باشد و در این رهگذر، این کتاب فرصتی برای سخن‌گفتن از ستاره فروزان آسمان حکمت و معرفت است، فرصتی که می‌توان از پنجرة نگاه حضرت آیت‌الله‌مصباح یزدی، به تماشای فرزانگی و فروزندگی حضرت علامه طباطبایی بنشینیم.
این کتاب برگرفته از مقالات و بیانات آیت‌الله‌مصباح یزدی دربارة علامه طباطبایی است که در شش فصل تهیه و تنظیم شده است. خلق و خوی علامه به عنوان طلایه‌دار تحقیق و تزکیه، روحیه ابتکاری ایشان در عرصه اندیشه و عمل و نیز نقش وی در معرفی اسلام و به‌خصوص شیعه به جهانیان، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، توجه به نیاز زمانه و نیز کوشش‌های فرهنگی ایشان به‌عنوان سرچشمه فضل و فضیلت در زمینه احیای اندیشه و ارزش‌های اسلامی و انقلابی از جمله مباحث آغازین این نگاشته است.
همچنین در این کتاب، مؤلف محترم از علامه به‌عنوان مفسری گرانمایه یاد کرده‌اند و ضمن بررسی جایگاه تفسیر در میان علمای شیعه و سنی، به سبک و چگونگی روش تفسیر حضرت علامه اشاره کرده‌اند. پرهیز از تاویل‌های سلیقه‌ای، توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی زمان، الهامات الاهی، و لزوم آموزش‌های تفسیری از جمله مطالبی است که در این بخش به آنها اشاره شده است.
حضرت استاد در ادامه این کتاب به ابعاد شخصیتی حضرت علامه و نبوغ فکری و علمی ایشان اشاره می‌کنند و ضمن توضیح نقش علامه در احیای تفکر اسلامی، ستیز با افکار انحرافی، تبیین مبانی فکری انقلاب اسلامی و ترویج معارف ناب در جامعه، به بیان ارتباط ایشان با دانشگاهیان، فروتنی آن بزرگوار در طرح مباحث فلسفی، نوآوری‌های حکیمانه آن حکیم گرانقدر در طرح مباحث مورد نیاز روز و پاسخ به شبهات و تفکرات الحادی پرداخته‌اند.
در پایان این کتاب هم ضمن آشنایی با اثر گران‌سنگ علامه با نام اصول فلسفه و روش رئالیسم، انگیزه نگارش، برجستگی‌ها و ارزشمندی‌ها، جایگاه والا و نقش تأثیرگذار این اثر را از زبان حضرت آیت‌الله‌مصباح در می‌یابیم.
این کتاب توسط جناب آقای غلامرضا گلی زواره تدوین و نگارش یافته و به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ و منتشر شده است.