مشکات


گفته شده که «رمضان» یکی از نام‌های خداوند است؛ به همین دلیل، نباید «رمضان» را تنها به کار برد، بلکه هم چنان‌که در قرآن کریم، خطبه رسول‌خدا و دعای امام سجاد ـ‌علیهما‌السلام‌ـ آمده، ما نیز باید بگوئیم «ماه رمضان». این نوع رعایت ادب، حتی به خاطر یک احتمال، ارزشمند است؛ شاید رعایت ادب احتمالی ارزش بیشتری نیز داشته باشد ... 

  کتاب صهبای حضور: ص70-69