مشکات

شرط سالم ماندن در مقام عمل و انجام صحیح وظایف و تکالیف الهی، مراقبت دائم و توجه همیشگی به خداوند و زنده نگه‌داشتن یاد او در دل است. آفت این مرحله، غفلت، تغافل و بی‌اعتنایی است. به همین جهت، امام سجاد ـ‌علیه‌السلام‌ـ برای نجات و رهایی از این مهلکه از خداوند متعال یاری می‌جویند و می‌فرمایند: «پروردگارا، ما را از غفلت و بی‌توجهی نسبت به محرمات الهی و گرفتار شدن در دام فریب دشمن رانده‌شده‌ات، شیطان، ایمن دار.»

کتاب صهبای حضور، ص325