زلال نگاه

زلال نگاه

رقعی، شومیز، 136 صفحه، چاپ اول 1390، چاپ دوم 1393.

این كتاب بخشی از مباحث سیاسی ـ اجتماعی حضرت استاد درباره بصیرت است كه با تلاش حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم شبان‌نیا تدوین و نگارش و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی چاپ و منتشر شده است.
این كتاب می‌کوشد با ارائه مباحثی بنیادین با رویکرد اسلامی، درک صحیح از شرایط اجتماعی، بصیرت و بینش سیاسی در جامعه اسلامی را ارتقا دهد.
كتاب مزبور با تعریف و بررسی ماهیت بصیرت، ضرورت و اهمیت آن را تشریح می‌کند و سپس، به ارایه راه‌کارهای کسب و ارتقای بصیرت و راه‌کارهای مقابله با دشمن می‌پردازد. اشاره به موانع کسب و ارتقای بصیرت، بیان و اشاره به مصادیقی از بصیرت سیاسی امام و رهبری و تشریح ملاک سنجش بصیرت از دیگر مباحث این کتاب است.
برخی از عناوین این کتاب عبارتند از:
لزوم تقویت اعتقادات و باورهای دینی، تشخیص صحیح و دقیق حق و باطل، درک درست موقعیت و وظیفه‌شناسی، پرهیز از سطحی‌نگری، غرور و سرمستی در حوزه فکر و عمل، ارجاع متشابهات به محکمات و یقینیات، برداشت صحیح و دقیق مفاهیم دوپهلو و غلط‌انداز، لزوم شناسایی دشمن و انگیزه‌ها و ابزارهای او، طراحی و مدیریت رویارویی با دشمن.