عروج تا بی‌نهایت

 

عروج تا بی‌نهایت

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تنظیم و گردآوری:

محمدرضا غیاثی کرمانی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

عروج تا بی‌نهایت / محمدتقی مصباح یزدی؛ گردآوری: محمدرضا غیاثی کرمانی – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

176ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 220؛ اخلاق؛ 24).

8-049-411-964:ISBN

کتابنامه به صورت زیرنویس.

1.نماز. 2. نماز، جنبه‌های اخلاقی. الف. غیاثی کرمانی، محمدرضا، 1338 ، گردآورنده. ب. عنوان.

4ع6م / 186 BP

عروج تا بی‌نهایت

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تنظیم و گردآوری: محمدرضا غیاثی کرمانی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: ششم، تابستان  1391

شمارگان : 2000                                                              قیمت: 3100 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 7742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 2113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 8ـ049ـ411ـ964