مشکات

انبیا آمدند تا به مردم بگویند تابع عقل و منطق باشید و هر جا كه عقل و منطق جوابگو نبود، ببینید خدا چه می‌گوید. اگر بنا باشد ما به این مسایل توجه نكنیم، روزی چشم باز می‌كنیم و می‌بینیم از خدا، دین، ایمان، قرآن و ائمه خبری نیست و ما با کفار تفاوتی نداریم. بنابراین باید از ابتدا مسائل دینی و اعتقادی را جدی بگیریم و توجه داشته باشیم كه حق و باطل با حرف مردم درست نمی‌شود؛ ما باید ملاک‌مان قرآن باشد؛ اگر کلام خدا چیزی را حق دانست، همان است و اگر خدا چیزی را باطل معرفی كرد، باطل است؛ حتی اگر همه مردم چیز دیگری بگویند.

درس‌های اخلاق رمضان 1434؛ جلسه بیست و چهارم: صبر در برابر حرف مردم