مشکات

کسی كه به دنبال عیش هنیء و حیات باقیه است، باید بكوشد تا دنیا در نظرش خوار و حقیر شود؛ فَهِیَ الَّتِی یَعْمَلُ لِنَفْسِهِ حَتَّى‏ تَهُونَ‏ عَلَیْهِ‏ الدُّنْیَا. برای گام نهادن در این راه باید دنیا را رها كرد و به آن اهمیت نداد. در طول این مسیر هم اگر ذره‌ای از محبت دنیا در دل کسی باشد، شایستگی مجاورت با خدا را نداشته و محبت خدا از دلش كنده می‌شود. شرط ایجاد محبت الهی در دل بنده و دوام آن، دل‌كندن از دنیا است.

درس اخلاق، جلسه سی‌‌ونهم، یک قلب و یک محبت