عبرت‏هاى خرداد

عبرت‏هاى خرداد

شومیز، رقعی، 215 صفحه، چاپ اول 1383، چاپ سوم 1389.


این کتاب حاصل گردآوری و تنظیم شماری از سخنرانی‌های حضرت استاد است که به مناسبت‌های مختلف درباره نهضت پانزدهم خرداد ایراد شده است و نگارندگان برای غنی‌سازی و تکمیل آنها، از دیگر آثار ایشان نیز بهره برده‌اند. این کتاب توسط آقایان علیرضا تاجیک و سید حسن شفعی تدوین و نگاشته شده و به کوشش انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ و منتشر شده است.
این کتاب که قیام پانزده خرداد را از چندین زاویه مورد بازکاوی و کاوش قرار داده، در فصل نخست به بررسی خاستگاه‌های آن نهضت از منظر معرفتی، سیاسی و اجتماعی پرداخته است. فصل دوم این نوشتار به شخصیت‌شناسی و نقش حیاتی رهبر آن قیام، یعنی امام خمینی(ره) در شکل‌گیری و تداوم پیروزی آن قیام پرداخته است. در فصل سوم دشمنان دین و قیام‌های دینی ـ از جمله قیام پانزده خرداد ـ بازشناسی شده‌اند و در فصل آخر نیز به پاره‌ای از مهم‌ترین آسیب‌هایی که متوجه این نهضت است با اشاره به راه‌کارهای مقابه با آن‌ها، اختصاص یافته است.