مشکات

در واقع بازسازی‌ها و تجدید خاطره‌های گذشته و گذشتگان، سبب می‌شود مراتبی از برکات و آثاری که بر آن‌ها مترتب شده، شامل حال ما نیز گردد. در این رهگذر عاشورا نیز عظیم‌ترین حادثه در تاریخ اسلام است و نقش تعیین‌کننده‌ای در سعادت مسلمان‌ها و روشن‌شدن راه هدایت مردم را دارد. از این‌رو بزرگداشت، تجدیدخاطره و بازسازی آن باعث می‌شود تا ما نیز در جامعه امروز خود مراتبی از آثار و برکات آن بهره‌مند شویم تا بدین ترتیب منافع و مصالحی که در نظر آن امام عزیز است در جامعه اسلامی ما نیز جاری گردد.