پیشگفتار

 

پیشگفتار

مجموعه كتاب‌های ارزشمند معارف قرآن، اثر استاد مصباح یزدی، از جمله كتاب‌هایی است كه با روشی نو و محتوایی بسیار غنی بیش از بیست سال در دسترس دوستداران قرآن و معارف آن بوده و هست. استاد در این كتاب‌ها با ارائة دسته‌بندی جدید از معارف قرآن، كوشیده‌اند بر پایة آیات قرآن كریم، آموزه‌های این كتاب حیات‌بخش را در موضوعات بنیادین بیان كنند. این مجموعه در سال‌های گذشته مورد استقبال طلاب محترم و مراكز گوناگون آموزشی قرار گرفته و بارها تجدید چاپ شده است؛ اما نیاز روزافزون جامعة دینی‌ ـ فرهنگی و افزایش چشمگیر مخاطبان از یك سو، و گسترش آموزش‌های از راه دور از سوی دیگر، متصدیان محترم مؤسسه و معاونت پژوهش را بر آن داشت تا در طرحی منطبق با اهداف و سرفصل‌های آموزش معارف دینی و قالبی متناسب با آموزش‌های از راه دور، برخی از كتاب‌های این مجموعه را در اختیار دانش‌پژوهان قرار دهند.

اینك دومین كتاب از این مجموعه را با عنوان انسان‌شناسی در قرآن به دوستداران معارف قرآنی تقدیم می‌‌كنیم.

شایسته است از حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمود رجبی ـ زید عزه العالی ­ـ كه افزون بر راهنمایی در امر تنظیم و تدوین مباحث، اجازه دادند بخش عمدة درس اول از كتاب انسان‌شناسی ایشان اقتباس شود، و نیز از مدیریت محترم تدوین متون و همة عزیزانی كه در به ثمر رسیدن این اثر سهیم‌‌اند، صمیمانه قدردانی كنیم.

محمود فتحعلی

پاییز 1387