شرح الهیات شفاء جلد اول

 

 

شرح الهیات شفاء جلد اول

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

تحقیق و نگارش:

محمدباقر ملکیان

ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، 370-428ق

    [شفا. برگزیده.الهیات.شرح]

    شرح الهیات شفاء (ج1) /  محمدتقی مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: محمدباقر ملکیان. ـ

    قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

    ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 146؛ فلسفه؛ 21) /// مجموعه آثار؛ 1/3؛ فلسفه اسلامی؛ 1)

کتابنامه [456-447] و همچنین به‌صورت زیرنویس.

1. ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، 370-428ق ـ شفا ـ نقد و تفسیر. 2. مابعدالطبیعه ـ متون قدیمی تا قرن 14. 3. فلسفه اسلامی ـ متون قدیمی تا قرن 14. 4. خداشناسی. الف. مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ         ، شارح. ب. ملکیان، محمدباقر، 1342 ـ     ، نگارش. ج. عنوان.

7 الف 2 الف /  751 B

 

 

شرح الهیات شفاء جلد اول (مشکات)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محمدباقر ملکیان

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، زمستان 1391

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000                         قیمت: 14000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

3-87-5883-964:شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است