فهرست مطالب

درس‌های اخلاق: نجواهای دلتنگی(شرح دعای 45 صحیفه سجادیه)

قم، دفتر مقام معظم رهبری
درس
پنجشنبه, 28 خرداد, 1394
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ چشم‌انداز دعای وداع با ماه رمضان خرداد 94 ---
جلسه دوم؛ رازگویی با بی‌نیاز مهربان خرداد 94 ---
جلسه سوم؛ قضا و قدر در نظام احسن خرداد 94 ---
جلسه چهارم؛ شکر بنده از خدا و شکر خدا از بنده تير 94 ---
جلسه پنجم؛ رنج‌های ظاهری، رحمت‌های باطنی تير 94 ---
جلسه ششم؛ کاخ رحمت با دروازه‌ای به نام توبه تير 94 ---
جلسه هفتم؛ پرسودترین معامله تير 94 ---
جلسه هشتم؛ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ تير 94 ---
جلسه نهم؛ دعوت‌های الهی؛ اسباب سعادت تير 94 ---
جلسه دهم؛ رحمت‌های معنوی تير 94 ---
جلسه یازدهم؛ شریف‌ترین شب در شریف‌ترین ماه تير 94 ---
جلسه دوازدهم؛ خدای نزدیک تير 94 ---
جلسه سیزدهم؛ جایگاه و چرایی وداع با ماه رمضان تير 94 ---
جلسه چهاردهم؛ بزرگ‌ترین ماه خدا و عید دوستان خدا تير 94 ---
جلسه پانزدهم؛ گفتگوی عاشقانه با ماه رمضان تير 94 ---
جلسه شانزدهم؛ انعکاس دلبستگی‌ها در آینه ماه رمضان تير 94 ---
جلسه هفدهم؛ لطایفی درباره شب قدر تير 94 ---
جلسه هجدهم؛ علم امام تير 94 ---
جلسه نوزدهم؛ ولایت خدا بر اهل ماه رمضان تير 94 ---
جلسه بیستم؛ آداب بندگی تير 94 ---
جلسه بیست‌ویکم؛ نعمت‌هایی که می‌توانند نقمت شوند تير 94 ---
جلسه بیست‌ودوم؛ بلندپروازی حکیمانه در مقام دعا تير 94 ---
جلسه بیست‌وسوم؛ توبه نصوح تير 94 ---
جلسه بیست‌وچهارم؛ لطایفی درباره صلوات تير 94 ---
جلسه بیست‌وپنجم؛ چرا صلوات بفرستیم؟ تير 94 ---