فهرست مطالب

درس‌های اخلاق: نجواهای دلتنگی(شرح دعای 45 صحیفه سجادیه)

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
تیرماه 1394 (رمضان1436)
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 28 خرداد, 1394
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ چشم‌انداز دعای وداع با ماه رمضان خرداد 94 ---
جلسه دوم؛ رازگویی با بی‌نیاز مهربان خرداد 94 ---
جلسه سوم؛ قضا و قدر در نظام احسن خرداد 94 ---
جلسه چهارم؛ شکر بنده از خدا و شکر خدا از بنده تير 94 ---
جلسه پنجم؛ رنج‌های ظاهری، رحمت‌های باطنی تير 94 ---
جلسه ششم؛ کاخ رحمت با دروازه‌ای به نام توبه تير 94 ---
جلسه هفتم؛ پرسودترین معامله تير 94 ---
جلسه هشتم؛ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ تير 94 ---
جلسه نهم؛ دعوت‌های الهی؛ اسباب سعادت تير 94 ---
جلسه دهم؛ رحمت‌های معنوی تير 94 ---
جلسه یازدهم؛ شریف‌ترین شب در شریف‌ترین ماه تير 94 ---
جلسه دوازدهم؛ خدای نزدیک تير 94 ---
جلسه سیزدهم؛ جایگاه و چرایی وداع با ماه رمضان تير 94 ---
جلسه چهاردهم؛ بزرگ‌ترین ماه خدا و عید دوستان خدا تير 94 ---
جلسه پانزدهم؛ گفتگوی عاشقانه با ماه رمضان تير 94 ---
جلسه شانزدهم؛ انعکاس دلبستگی‌ها در آینه ماه رمضان تير 94 ---
جلسه هفدهم؛ لطایفی درباره شب قدر تير 94 ---
جلسه هجدهم؛ علم امام تير 94 ---
جلسه نوزدهم؛ ولایت خدا بر اهل ماه رمضان تير 94 ---
جلسه بیستم؛ آداب بندگی تير 94 ---
جلسه بیست‌ویکم؛ نعمت‌هایی که می‌توانند نقمت شوند تير 94 ---
جلسه بیست‌ودوم؛ بلندپروازی حکیمانه در مقام دعا تير 94 ---
جلسه بیست‌وسوم؛ توبه نصوح تير 94 ---
جلسه بیست‌وچهارم؛ لطایفی درباره صلوات تير 94 ---
جلسه بیست‌وپنجم؛ چرا صلوات بفرستیم؟ تير 94 ---