صوت و فیلم

صوت:

فهرست مطالب

جلسه سی‌ام: نسبت ولایت مطلقه فقیه با سازمان حكومت اسلامى