بزرگ‌ترین فریضه

 

بزرگ‌ترین فریضه

 

 

 

آیت‌اللّه محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

قاسم شبان‌نیا

 

سرشناسه: مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

عنوان و نام پدیدآورنده: بزرگ‌ترین فریضه / محمدتقی مصباح یزدی

مشخصات نشر: قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

مشخصات ظاهری: 208 ص.

فروست: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 791، اخلاق، 82.

شابک: 1-569-411-964-978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه.

یادداشت: نمایه.

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر -- احادیث

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر -- جنبه‌های قرآنی

شناسه افزوده: شبان‌نیا، قاسم، 1351 -

شناسه افزوده: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

رده‌بندی کنگره: م 56 ب 4 / 4/ 226 BP

رده‌بندی دیویی: 297/3775

شماره کتابشناسی ملی: 2831402

بزرگ‌ترین فریضه

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: هشتم، بهار 1402

چاپ: زمزم

شمارگان : 500                                                              قیمت: 85000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 7742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 2113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 1-569-411-964-978