شرح خطبه قاصعة

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: كبر سرچشمه همه پلیدی‌ها (1) 8 مهر 1383 ---
جلسه دوم: كبر سرچشمه همه پلیدی‌ها (2) 8 آبان 1383 ---
جلسه سوم: عبرت از سرگذشت ابلیس 8 آذر 1383 ---
جلسه چهارم: تاج تواضع 8 دى 1383 ---
جلسه پنجم: مستضعفان محكوم ! 8 بهمن 1383 ---
جلسه ششم: بزرگترین بلا 8 اسفند 1383 ---
جلسه هفتم: حج، آزمون بندگى 8 فروردين 1384 ---
جلسه هشتم: كبر، كمند فراگیر 14 آبان 1383 ---
جلسه نهم: تعصب، ممدوح یا مذموم؟ 8 خرداد 1384 ---
جلسه دهم: رمز عزّت و ذلّت 16 آبان 1383 ---
جلسه یازدهم: عوامل عزّت و ذلت جوامع 9 تير 1383 ---
جلسه دوازدهم: الفت و وحدت؛ مایه اقتدار و امنیت ---
جلسه سیزدهم: حد نصاب ایمان ---
جلسه چهاردهم: مواجهه علی علیه‌السلام با مثلث شوم ---
جلسه پانزدهم: نشانه‌های دوران فتنه ---
جلسه شانزدهم: علی علیه‌السلام و تلقی وحی ---
جلسه هفدهم: سرسختی در انجام وظیفه ---
جلسه هجدهم: راه‌های مبارزه با رذیله تکبر ---
جلسه نوزدهم: حقیقت تکبر در فرهنگ اسلامی ---
جلسه بیستم: جایگاه تکبر مثبت و منفی در فرهنگ اسلامی ---