انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن

 

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن

 

آیت‌‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

قاسم شبان‌نیا

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: قاسم شبان‌نیا. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392.

288ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 423؛ علوم سیاسی؛ 26).

کتابنامه پایان هر درس و همچنین به صورت زیرنویس.

1. ایران ـ تاریخ ـ انقلاب، 1357ـ     ، علل. الف. شبان‌نیا، قاسم، گردآورنده. ب. عنوان.

8 الف 6م/ 1551 DSR

 

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن

 

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: قاسم شبان‌نیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: هفدهم، تابستان 1401

شمارگان: 1000                                                              قیمت: 110000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326 ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،

 تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 0ـ252ـ411ـ964