تعلیقة علی نهایة الحكمة

 

تعلیقة علی نهایة الحكمة

محمدتقی مصباح الیزدی

 

 

سرشناسه: مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

عنوان قراردادی:  نهایة الحكمة. شرح.

عنوان و نام پدیدآور: تعلیقة علی نهایة الحكمة / محمدتقی مصباح الیزدی

مشخصات نشر: قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

مشخصات ظاهری: 536 ص.

شابک: 7-877-411-964-978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا.

یادداشت: عربی.

یادداشت: این کتاب شرحی بر کتاب «نهایه‌الحکمه» تألیف محمدحسین طباطبایی است.

یادداشت: کتابنامه به‌صورت زیرنویس است.

موضوع: طباطبایی، محمدحسین، 1281 - 1360. نهایه‌الحکمه - - نقد و تفسیر.

موضوع: محمد(صلی‌الله علیه وآله)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت ـ  11قو

موضوع: فلسفه اسلامی.

شناسه افزوده: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

رده‌بندی کنگره: ن903م6 / 1392 BPR

رده‌بندی دیویی: 1/189

شماره کتابشناسی ملی: 3602397

 

تعلیقة علی نهایة الحكمة

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: اول، پاییز 1393

چاپ: زم‌زم

شمارگان: 2000                                قیمت: 20000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

7-877-411-964-978:شابک