فهرست مطالب

موانع التزام به ایمان، درس‌های اخلاق ماه مبارک رمضان1439، خرداد 1397

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
خرداد 1397 (رمضان 1439)
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ نقش عوامل سلبی در عدم التزام به ایمان ارديبهشت 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دوم؛ معنای هوای نفس ارديبهشت 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سوم؛ هوای نفس؛ خوب یا بد؟! ارديبهشت 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهارم؛ آثار شوم پیروی از هوای نفس ارديبهشت 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه پنجم؛ بایدها و نبایدهای روایات درباره هوای نفس خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه ششم؛ مراتب مخالفت با هوای نفس خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هفتم؛ دنیا و دنیاطلبی ارديبهشت 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هشتم؛ روش‌های تربیتی قرآن در مذمت دنیا(1) خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه نهم؛ روش‌های تربیتی قرآن در مذمت دنیا (2) خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دهم؛ دنیا، از مانع تا پل آخرت خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه یازدهم؛ دنیا در مقایسه با آخرت خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دوازدهم؛ اهل دنیا و اهل آخرت خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سیزدهم؛ دنیاشناسی از نگاه امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهاردهم؛ دنیاشناسی از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام (2) خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه پانزدهم؛ وجوه خیر و شرّ دنیا خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه شانزدهم؛ دنیاطلبی؛ مخالف سیره پیامبران خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هفدهم؛ حقارت دنیا در نگاه پیامبر اکرم و امیرمؤمنان‌ خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هجدهم؛ دنیاگریزی از نگاه امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام خرداد 97 فایل جلسه هیجدهم درس اخلاق رمضان 97
جلسه نوزدهم؛ فاصله دنیامداری با آخرت‌خواهی خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیستم؛ چه باید کرد؟ خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌ویکم؛ شیطان‌شناسی خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌ودوم؛ درس‌های رانده شدن ابلیس خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وسوم؛ راه‌های تسلط شیطان بر انسان خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وچهارم؛ دام‌های شیطان خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وپنجم؛ صراط مستقیم؛ آماج دسیسه‌های شیطان خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وششم؛ درجستجوی طرحی عملی برای تربیت انسان خرداد 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید