فهرست مطالب

موانع التزام به ایمان، درس‌های اخلاق ماه مبارک رمضان1439، خرداد 1397

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
سه شنبه, 1 خرداد, 1397
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ نقش عوامل سلبی در عدم التزام به ایمان 28 ارديبهشت 1397 فایل دانلود 73.16 مگابایت
جلسه دوم؛ معنای هوای نفس 29 ارديبهشت 1397 فایل دانلود 67.55 مگابایت
جلسه سوم؛ هوای نفس؛ خوب یا بد؟! 30 ارديبهشت 1397 فایل دانلود 84.93 مگابایت
جلسه چهارم؛ آثار شوم پیروی از هوای نفس 31 ارديبهشت 1397 فایل دانلود 78.1 مگابایت
جلسه پنجم؛ بایدها و نبایدهای روایات درباره هوای نفس 1 خرداد 1397 فایل دانلود 82.17 مگابایت
جلسه ششم؛ مراتب مخالفت با هوای نفس 2 خرداد 1397 فایل دانلود 55.14 مگابایت
جلسه هفتم؛ دنیا و دنیاطلبی 3 ارديبهشت 1397 فایل دانلود 83.11 مگابایت
جلسه هشتم؛ روش‌های تربیتی قرآن در مذمت دنیا(1) 4 خرداد 1397 فایل دانلود 70.82 مگابایت
جلسه نهم؛ روش‌های تربیتی قرآن در مذمت دنیا (2) 5 خرداد 1397 فایل دانلود 80.67 مگابایت
جلسه دهم؛ دنیا، از مانع تا پل آخرت 6 خرداد 1397 فایل دانلود 65.82 مگابایت
جلسه یازدهم؛ دنیا در مقایسه با آخرت 7 خرداد 1397 فایل دانلود 69.98 مگابایت
جلسه دوازدهم؛ اهل دنیا و اهل آخرت 8 خرداد 1397 فایل دانلود 66.25 مگابایت
جلسه سیزدهم؛ دنیاشناسی از نگاه امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام 9 خرداد 1397 فایل دانلود 63.78 مگابایت
جلسه چهاردهم؛ دنیاشناسی از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام (2) 10 خرداد 1397 فایل دانلود 60.2 مگابایت
جلسه پانزدهم؛ وجوه خیر و شرّ دنیا 11 خرداد 1397 فایل دانلود 79.66 مگابایت
جلسه شانزدهم؛ دنیاطلبی؛ مخالف سیره پیامبران 12 خرداد 1397 فایل دانلود 69.76 مگابایت
جلسه هفدهم؛ حقارت دنیا در نگاه پیامبر اکرم و امیرمؤمنان‌ 13 خرداد 1397 فایل دانلود 58.57 مگابایت
جلسه هجدهم؛ دنیاگریزی از نگاه امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام 14 خرداد 1397 فایل دانلود 80.53 مگابایت
جلسه نوزدهم؛ فاصله دنیامداری با آخرت‌خواهی 15 خرداد 1397 فایل دانلود 74.39 مگابایت
جلسه بیستم؛ چه باید کرد؟ 16 خرداد 1397 فایل دانلود 59.62 مگابایت
جلسه بیست‌ویکم؛ شیطان‌شناسی 17 خرداد 1397 فایل دانلود 48.98 مگابایت
جلسه بیست‌ودوم؛ درس‌های رانده شدن ابلیس 19 خرداد 1397 فایل دانلود 80.96 مگابایت
جلسه بیست‌وسوم؛ راه‌های تسلط شیطان بر انسان 20 خرداد 1397 فایل دانلود 68.44 مگابایت
جلسه بیست‌وچهارم؛ دام‌های شیطان 21 خرداد 1397 فایل دانلود 75.13 مگابایت
جلسه بیست‌وپنجم؛ صراط مستقیم؛ آماج دسیسه‌های شیطان 22 خرداد 1397 فایل دانلود 96 مگابایت
جلسه بیست‌وششم؛ درجستجوی طرحی عملی برای تربیت انسان 23 خرداد 1397 فایل دانلود 71.22 مگابایت