فهرست مطالب

درس‌های اخلاق سال تحصیلی 94-95؛ تحلیلی روان‌شناختی از تحولات صدر اسلام

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1394-1395
تاریخ اثر: 
چهارشنبه, 1 مهر, 1394
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ دلبستگی به دنیا؛ ریشه همه انحرافات آذر 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دوم؛ عوامل فتنه (1) دى 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سوم؛ عوامل فتنه (2) دى 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهارم؛ بدعت‌گذاری نتیجه تبعیت از هوای نفس دى 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه پنجم؛ نقش شیطان در انحرافات دى 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه ششم؛هوای نفس؛ اصلی‌ترین عامل انحراف دى 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هفتم؛ هوای نفس مذموم یا مطلوب؟ بهمن 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هشتم؛ ملاک ارزش‌یابی کارها بهمن 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه نهم؛ مراتب ارزش کارها بهمن 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دهم؛ دنیا؛ مطلوب و مذموم بهمن 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه یازدهم؛ اصالت آخرت و ابزاربودن دنیا اسفند 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دوازدهم؛ نگاه ابزاری به دنیا اسفند 94 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سیزدهم؛ دنیا و آخرت فروردين 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهاردهم؛ از آخرت‌باوری تا آخرت‌طلبی فروردين 95 فایل برای‌دریافت‌قسمت‌دوم‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید - فایل برای‌دریافت‌قسمت‌اول‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه پانزدهم؛ چگونه از شر دنیا راحت بشویم؟! ارديبهشت 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه شانزدهم؛ کشت‌زار دنیا ارديبهشت 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هفدهم؛ امکان جمع دنیا و آخرت ارديبهشت 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هجدهم؛ شیطان‌شناسی ارديبهشت 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه نوزدهم؛ شیطان‌شناسی (2) ارديبهشت 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیستم؛ مهار هوای نفس خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌ویکم؛ ضرورت ایمان برای مهار نفس خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌ودوم؛ هواپرستی؛ ریشه انحراف و سقوط خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وسوم؛ هواپرستی؛ ریشه فساد و افساد خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وچهارم؛ چگونه بر هوای نفس غالب شویم؟ خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وپنجم؛ درجات و پیامدهای متابعت و مخالفت با هوای نفس خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وششم؛ دنیا برای آخرت خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وهفتم؛ نسبت میان دنیا و آخرت خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وهشتم؛ دنیا؛ خانه‌ای در محاصره بلاها خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌ونهم؛ نعمت‌ها و بلاها؛ وسیله امتحان خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌قسمت‌اول‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید - فایل برای‌دریافت‌قسمت‌دوم‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌ام؛ دنیا در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌قسمت‌دوم‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید - فایل برای‌دریافت‌قسمت‌اول‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌ویکم؛ آثار حب دنیا در نگاه روایات ائمه علیهم‌السلام خرداد 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌ودوم؛ حقارت دنیا تير 95 فایل برای‌دریافت‌قسمت‌اول‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید - فایل برای‌دریافت‌قسمت‌دوم‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌وسوم؛ دنیا شبیه چیست؟ تير 95 فایل برای‌دریافت‌قسمت‌دوم‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید - فایل برای‌دریافت‌قسمت‌اول‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌وچهارم؛ تشبیهات و تمثلات دنیا و آخرت در روایات اهل بیت‌علیهم‌السلام تير 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌وپنجم؛ سیره انبیا در بهره‌مندی از دنیا تير 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌وششم؛ سیره امیرمؤمنان‌علیه‌السلام در بهره‌مندی از دنیا تير 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌وهفتم؛ دنیا در کلام امیرمؤمنان‌علیه‌السلام تير 95 فایل برای‌دریافت‌قسمت‌دوم‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید - فایل برای‌دریافت‌قسمت‌اول‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌وهشتم؛ اختلاف وظایف در بهره‌مندی از دنیا تير 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سی‌ونهم؛ زهد؛ کلید همه خوبی‌ها تير 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهلم؛ جمع‌بندی مباحث درباره حب دنیا تير 95 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهل‌ویکم؛نیت؛ رکن ارزش در فلسفه اخلاق الهی تير 95 فایل برای‌دریافت‌قسمت‌اول‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید - فایل برای‌دریافت‌قسمت‌دوم‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهل‌ودوم؛ عرصه‌های فریب شیطان تير 95 فایل برای‌دریافت‌قسمت‌دوم‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید - فایل برای‌دریافت‌قسمت‌اول‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهل‌وسوم؛ تير 95 فایل برای‌دریافت‌قسمت‌دوم‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید - فایل برای‌دریافت‌قسمت‌اول‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید