فتنه

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
چهارشنبه, 1 مهر, 1388
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: مفهوم فتنه 16 دى 1388 ---
جلسه دوم: مفهوم فتنه 23 دى 1388 ---
جلسه سوم: ابتلا و امتحان در قرآن 30 دى 1388 ---
جلسه چهارم: انواع فتنه 7 بهمن 1388 ---
جلسه پنجم: انواع فتنه 14 بهمن 1388 ---
جلسه ششم: انواع فتنه 28 بهمن 1388 ---
جلسه هفتم: اقسام فتنه‌گران 5 اسفند 1388 ---
جلسه هشتم: بررسی چند شبهه 12 اسفند 1388 ---
جلسه نهم:بررسی چند شبهه 19 اسفند 1388 ---
جلسه دهم: مقابله با فتنه 26 اسفند 1388 ---
جلسه یازدهم: وظایف ما در فتنه ها 18 فروردين 1389 ---
جلسه دوازدهم: فتنه های اجتماعی 25 فروردين 1389 ---
جلسه سیزدهم: عوامل مؤثر در فتنه اجتماعی 1 ارديبهشت 1389 ---
جلسه چهاردهم: نقش عدم بصیرت در فتنه 8 ارديبهشت 1389 ---
جلسه پانزدهم: فتنه‌های اجتماعی و ترفندهای شیاطین 15 ارديبهشت 1389 ---
جلسه شانزدهم: جنگ نرم 22 ارديبهشت 1389 ---
جلسه هفدهم: نمونه‌هایی از تشکیکات فتنه‌جویان 29 ارديبهشت 1389 ---
جلسه هجدهم: تفرقه، ابزار دست فتنه جویان 5 خرداد 1389 ---
جلسه نوزدهم: فتنه گران و وحدت 12 خرداد 1389 ---
جلسه بیستم: فتنه 19 خرداد 1389 ---
جلسه بیست و یکم: فتنه های آینده و وظایف ما 26 خرداد 1389 ---