فتنه

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
چهارشنبه, 1 مهر, 1388
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ مفهوم فتنه(1) 16 دى 1388 فایل دانلود 90.51 مگ
جلسه دوم؛ مفهوم فتنه(2) 23 دى 1388 فایل دانلود 96.66 مگ
جلسه سوم؛ ابتلا و امتحان در قرآن 30 دى 1388 فایل دانلود 99.94 مگ
جلسه چهارم؛ انواع فتنه(1) 7 بهمن 1388 فایل دانلود 77.87 مگ
جلسه پنجم؛ انواع فتنه(2) 14 بهمن 1388 فایل دانلود 86.59 مگ
جلسه ششم؛ انواع فتنه(3) 28 بهمن 1388 فایل دانلود 88.84 مگ
جلسه هفتم؛ اقسام فتنه‌گران 5 اسفند 1388 فایل دانلود 66.67 مگ
جلسه هشتم؛ بررسی چند شبهه 12 اسفند 1388 فایل دانلود 78.38 مگ
جلسه نهم؛ بررسی چند شبهه 19 اسفند 1388 فایل دانلود 87.98 مگ
جلسه دهم؛ مقابله با فتنه 26 اسفند 1388 فایل دانلود 85.37 مگ
جلسه یازدهم؛ وظایف ما در فتنه ها 18 فروردين 1389 فایل دانلود 103.83 مگ
جلسه دوازدهم؛ فتنه‌های اجتماعی 25 فروردين 1389 فایل دانلود 101.95 مگ
جلسه سیزدهم؛ عوامل مؤثر در فتنه اجتماعی 1 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 97.84 مگ
جلسه چهاردهم؛ نقش عدم بصیرت در فتنه 8 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 98.83 مگ
جلسه پانزدهم؛ فتنه‌های اجتماعی و ترفندهای شیاطین 15 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 99.01 مگ
جلسه شانزدهم؛ جنگ نرم 22 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 75.47 مگ
جلسه هفدهم؛ نمونه‌هایی از تشکیکات فتنه‌جویان 28 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 79.28 مگ
جلسه هجدهم؛ تفرقه، ابزار دست فتنه جویان 5 خرداد 1389 فایل دانلود 92.41 مگ
جلسه نوزدهم؛ فتنه گران و وحدت 12 خرداد 1389 فایل دانلود 73.4 مگ
جلسه بیستم؛ راضی به عمل، شريک عمل 19 خرداد 1389 فایل دانلود 91.72 مگ
جلسه بیست و یکم؛ فتنه های آینده و وظایف ما 26 خرداد 1389 فایل دانلود 82.43 مگ