راهیان كوى دوست

 

راهیان كوى دوست

(شرح حدیث معراج)

 

 

 

 

 

 

 

 

آیت‌اللّه محمدتقى مصباح یزدى

 

 

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

راهیان کوی دوست؛ شرح حدیث معراج / محمدتقى مصباح یزدى. ـ

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

264ص. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 352؛ اخلاق؛  48) /// مجموعه آثار؛ 1/2؛ شرح روایات؛ 1)

1. احادیث خاص (معراج) ـ نقد و تفسیر. 2. اخلاق اسلامی . الف. عنوان

6 م 7  م / 145 BP

 

 

 

 

 

 

 

راهیان كوى دوست؛ شرح حدیث معراج (مشکات)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: ششم، بهار 1401

شمارگان : 500

‌‌‌قیمت: 100000 تومان

 

 

 

  مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

شابك: 5 ـ 181 ـ 411 ـ 964- 978

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است