آثار گفتاری

نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/04/20
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-04-20.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/04/13
برای مطالعه گزارش خبری این جلسه این‌جا را کلیک  کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-04-13.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/04/11
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-04-11.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 97
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/04/09
نگاهی گذرا بر عوامل کاهش جمعیت و وظایف روحانیت در جبران آن در ديدار با اعضاي کارگروه جمعيت با حضرت آيت الله مصباح‌رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در تاریخ 9/4/1397 بر اساس گزارش‌ها و قرائن موجود، و به‌ویژه با وجود تصريحات مقام معظم رهبري، مسئله جمعیت به‌طور شایسته تبيين نشده است. از این‌رو، این مشکل باید آسيب‌شناسي شود. با این همه تأکیدهای ایشان به شکل‌های مختلف دربارة این موضوع و علی‌رغم اینکه از میان همه نهادهای کشور، به مؤسسه امام خمینی‌ره عنایت فرمودند که «این مرکز می‌تواند تبیین علمی این مسئله را انجام دهد»، متأسفانه ما نتوانستيم پاسخ شايسته‌اي به اين انتظار ايشان بدهيم؛ نشانة آن هم این است كه آسيب‌هايي در این ‌زمینه وجود دارد. عوامل دخیل در به وجود آمدن و استمرار این معضل را می‌توان شامل موارد زیر دانست: الف) توطئه دشمنان خارجی بی‌تردید يكي از مشکلات (و يا در صدر همة اينها) توطئه‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/04/07
  روز شهادت «شهید دکتر مفتح» به نام وحدت حوزه و دانشگاه تعیین شده است؛ این چه نکته‌ای دارد؟ آیا همۀ انقلاب‌ها این‌طور هستند؟ آیا هر جایی انقلابی پدید می‌آید یک رکن آن وحدت نهاد دین و دانشگاه است؟ اگر فقط در کشور ماست، این وحدت چه خصوصیتی دارد که بر آن تکیه شده است؟ چرا انقلاب ما از وحدت همۀ اقشار سخن نمی‌گوید؟ مثلاً وحدت کارگران و کشاورزان و صنعت‌گران. حوزه و دانشگاه چه خصوصیتی دارد که وحدتشان مطرح شده است؟ ظاهراً همه انقلاب‌ها این‌طوری نیست. مهم‌ترین انقلابی که ما یادمان می‌آید و از آن یاد می‌شود، بیش از هفتاد-هشتاد سال پیش واقع شده و انقلاب مارکسیستی بوده است. از شوروی شروع شد بعد کم‌کم گسترش پیدا کرد و به چین و بعضی کشورهای آسیای شرقی رسید و در کمتر از پنجاه سال نصف دنیا را گرفت. این انقلاب‌های پیش از این فلسفه‌شان را چگونه تدوین کردند و پایه‌هایشان چه بود؟ پاسخ این است که محور...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/97-04-07%20.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/04/04
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-04-04.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: خرداد 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/03/30
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-03-30.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/02/21
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-21.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/02/16
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-16.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/02/15
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-15.MP3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/02/10
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-10.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/02/09
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-09.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/02/07
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-07.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/02/02
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک‌ کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-02.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/01/30
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-01-30.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/01/07
برای خواندن گزارش خبری این جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-01-07_0.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: اسفند 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/12/10
  آرمان‌های معنوی انقلاب اسلامی؛ وجه تمایر آن از سایر انقلاب‌ها بیانات آیت‌الله مصباح در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام و بسیج دانش‌آموزی10/12/96 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلوه والسلام علی سیدالانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی‌القاسم محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین   اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً وتمتعه فیها طویلاً. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان‌الله‌علیه و شهدای والامقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. مقدمه تشریف‌فرمایی شما عزیزان و نور چشمان را به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین است خوش آمد عرض می‌کنم. صادقانه عرض می‌کنم که...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-12-10.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: اسفند 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/12/06
قال الله تبارک‌وتعالی فی کتابه مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ.[1] تقديم به روح مطهر امام راحل،‌رضوان‌الله‌علیه شهداي والامقام اسلام، همه حق‌داران و گذشتگان، صلواتي اهدا مي‌کنیم. مقدمه ما انسان‌ها در این عالم متولد می‌شویم و رشد می‌کنیم، کم‌کم به سنین جوانی و اوج سلامتی و توانمندی می‌رسیم و بعد به تدریج قوس نزولی را طی می‌کنیم و آرام و آرام قدرتمان کم می‌شود، سلامتی‌مان ضعیف می‌شود تا موقع رفتن از این عالم فرامی‌رسد. همه ما انسان‌ها جهات مشترکی داریم که خواه‌ناخواه آن‌ها را دنبال می‌کنیم، خیلی هم نمی‌توانیم از آن تخطی کنیم؛ همه نیاز به غذا داریم، یک نیازهای طبیعی داریم که باید ارضا بشود، همه احتیاج داریم خودمان را از سرما و گرما حفظ کنیم، به‌حسب شرایط...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-12-06.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: بهمن 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/11/27
نگاهی گذرا به مفاهیم و معیارهای کارآمدی نظام ملاک کارآمدی نظام  تحقق ارزش‌های اسلامی است سخنرانی حضرت آیت‌الله مصباح یزدی در همایش دفتر ارتباطات فرهنگی، ساختمان یاوران مهدی جمکران، تاریخ 27/11/1396 مفهوم نظام وقتی گفته می‌شود یک نظام کارآمد است یا نیست، باید مشخص کرد که منظور از نظام چیست؟ منظور از کارآمدی چیست؟ چه کسی می‌خواهد این کارآمدی را قضاوت کند؟ و این قضاوت، با چه معیاری سنجیده می‌شود؟ به‌طور خلاصه،‌ نظام دو معنای انتزاعی و عینی دارد: نظام گاه به نهاد و گاه به سازمان اطلاق می‌شود. در مفهوم انتزاعی نظام که مفهومی ذهنی است، روابطی میان پدیده‌هایی در نظر گرفته می‌شود و مجموعه به صورت یک واحد یا سیستم اعتبار می‌شود. شاید در ادبیات معاصر، بیشتر واژه «نهاد» را به‌جای آن به‌کار می‌برند....
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-11-27.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/09/24
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِین وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّاهِرِین أللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَ عَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ‌ وَلِیًا وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلاً وَ عَیْنَا حَتَّی تُسْکِنَهُ أرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً تقديم به روح ملکوتي امام رضوان‌الله علیه و شهداي والامقام اسلام صلواتي اهداء مي‌کنیم. خدای متعال را شکر می‌کنم که ادامه حیاتی لطف فرمود بار دیگر در جمع نورانی شما عزیزان حضور پیدا کنم و از این جمع باشکوه و نورانی، به اندازه فهم و معرفت خودم، لذت ببرم و از تلاشی که شما عزیزان در راه انجام وظایف سنگینی که به دوش شما است و انجام می‌دهید، خوشحال باشم و دعا کنم که خدا بر توفیقاتتان بیفزاید؛ ان‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/96-09-24.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/09/16
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلامُ عَلَی سَیِّدِ الأنْبِیَاءِ وَالْمُرسَلِین حَبِیبِ إلَهِ الْعَالَمِینَ أبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِینَ المَعصُومِین أللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَعَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ‌ وَلِیاً وَحَافِظاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلِیلاً وَعَیْنَا حَتَّی تُسْکِنَهُ أرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً تقدیم به روح مطهر امام‌رضوان‌الله‌علیه و شهدای والامقام اسلام، مخصوصاً شهدای مدافع حرم، صلواتی اهدا می‌کنیم. مقدمه در این ایامی که بر ما می‌گذرد حوادث کم‌نظیری هم در گذشته تاریخ ما و هم در جریان تاریخ معاصر ما، چه نسبت به عالم اسلام و چه نسبت به کشور خودمان، در حال تحقق است که همه این‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/96-09-16.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/09/14
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-14-1.MP3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/09/14
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-14.MP3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/09/09
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-09.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن

صفحه‌ها