فهرست مطالب

راز و نیاز (شرح مناجات خمس عشرة)

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: لذت مناجات 22 شهريور 1386 ---
جلسه دوم: مناجات خدا با بندگان 23 شهريور 1386 ---
جلسه سوم: حقیقت توبه 24 شهريور 1386 ---
جلسه چهارم: حقیقت توبه 25 شهريور 1386 ---
جلسه پنجم: موانع توبه ---
جلسه ششم: مراحل توبه 27 شهريور 1386 ---
جلسه هفتم: زبان مناجات 28 شهريور 1386 ---
جلسه هشتم: زبان مناجات 29 شهريور 1386 ---
جلسه نهم: نفس اماره 30 شهريور 1386 ---
جلسه دهم: بر سر دو راهی 31 شهريور 1386 ---
جلسه یازدهم: شیطان‌شناسی 1 مهر 1386 ---
جلسه دوازدهم: حالت های قلب 2 مهر 1386 ---
جلسه سیزدهم: خوف از خدا 3 مهر 1386 ---
جلسه چهاردهم : خوف و خشیت 4 مهر 1386 ---
جلسه پانزدهم : انواع خوف 5 مهر 1386 ---
جلسه شانزدهم : شرائط رجاء صادقانه 6 مهر 1386 ---
جلسه هفدهم : خوف و رجاء صادقانه 7 مهر 1386 ---
جلسه هجدهم: امید و آرزوی مطلوب 8 مهر 1386 ---
جلسه نوزدهم: امید و آرزوی مطلوب 9 مهر 1386 ---
جلسه بیستم: توشه آخرت 10 مهر 1386 ---
جلسه بیست و یكم: وجه و قرب 11 مهر 1386 ---
جلسه بیست و دوم: شفاعت، رحمت 12 مهر 1386 ---
جلسه بیست و سوم: در پیشگاه معبود 13 مهر 1386 ---
جلسه بیست و چهارم: شکر 14 مهر 1386 ---
جلسه بیست و پنجم: مراتب شکر 15 مهر 1386 ---
جلسه بیست و ششم: چگونه شکر کنیم؟! 16 مهر 1386 ---
جلسه بیست و هفتم: غفلت از شکر 17 مهر 1386 ---
جلسه بیست و هشتم: آثار شکر 18 مهر 1386 ---
جلسه بیست و نهم: از ظلمات شک تا نور یقین 19 مهر 1386 ---
جلسه سی‌ام: محبت و انس با خدا 25 مهر 1386 ---
جلسه سی و یکم‌: حکایت محبت 2 آبان 1386 ---
جلسه سی و دوم: حقیقت و مراتب قرب 9 آبان 1386 ---
جلسه سی و سوم: ولایت و شرایط آن 16 آبان 1386 ---
جلسه سی و چهارم:اخلاص در محبت و رضایت 23 آبان 1386 ---
جلسه سی و پنجم: رسیدن به مقام محبّین 30 آبان 1386 ---
جلسه سی و ششم: آثار محبت 7 آذر 1386 ---
جلسه سی و هفتم: جلوه‌های محبوب 14 آذر 1386 ---
جلسه سی و هشتم: دستی بر دامان او 21 آذر 1386 ---
جلسه سی و نهم: میزان معرفت متوسّلین 28 آذر 1386 ---
جلسه چهلم: معرفت و نیاز مفتقرین 5 دى 1386 ---
جلسه چهل و یکم: معرفت و توجه به نیاز 12 دى 1386 ---
جلسه چهل و دوم: عرفان علوی و عنوان بدلی 3 بهمن 1386 ---
جلسه چهل و سوم: انواع معرفت 10 بهمن 1386 ---
جلسه چهل و چهارم: انواع معرفت 17 بهمن 1386 ---
جلسه چهل و پنجم: انواع معرفت 24 بهمن 1386 ---
جلسه چهل و ششم: رابطه‌ی معرفت و محبت 1 اسفند 1386 ---
جلسه چهل و هفتم: ولایت و زیارت اهل بیت(ع) 8 اسفند 1386 ---
جلسه چهل و هشتم: در مسیر معرفت 22 اسفند 1386 ---
جلسه چهل و نهم: یاد خدا 21 فروردين 1387 ---
جلسه پنجاهم: دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم 28 فروردين 1387 ---
جلسه پنجاه و یکم: تا بی‌نهایت قرب 4 ارديبهشت 1387 ---
جلسه پنجاه و دوم: توحید در محبت 11 ارديبهشت 1387 ---
جلسه پنجاه و سوم: یا ذاکر الذاکرین 18 ارديبهشت 1387 ---
جلسه پنجاه و چهارم: زمزمه‌ی پناه جویان 25 ارديبهشت 1387 ---
جلسه پنجاه و پنجم: نجوای معتصمین 1 خرداد 1387 ---
جلسه پنجاه و ششم: دنیا، فریب‌خانه‌ی شیطان یا عبادت‌گاه اولیاء؟ 8 خرداد 1387 ---
جلسه پنجاه و هفتم :دنیا مزرعه آخرت 22 خرداد 1387 --- ---
جلسه پنجاه و هشتم: محبت زهد آفرین 29 خرداد 1387 --- ---