فهرست مطالب

راز و نیاز (شرح مناجات خمس عشرة)

عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول: لذت مناجات شهريور 86 ---
جلسه دوم: مناجات خدا با بندگان شهريور 86 ---
جلسه سوم: حقیقت توبه شهريور 86 ---
جلسه چهارم: حقیقت توبه شهريور 86 ---
جلسه پنجم: موانع توبه ---
جلسه ششم: مراحل توبه شهريور 86 ---
جلسه هفتم: زبان مناجات شهريور 86 ---
جلسه هشتم: زبان مناجات شهريور 86 ---
جلسه نهم: نفس اماره شهريور 86 ---
جلسه دهم: بر سر دو راهی شهريور 86 ---
جلسه یازدهم: شیطان‌شناسی مهر 86 ---
جلسه دوازدهم: حالت های قلب مهر 86 ---
جلسه سیزدهم: خوف از خدا مهر 86 ---
جلسه چهاردهم : خوف و خشیت مهر 86 ---
جلسه پانزدهم : انواع خوف مهر 86 ---
جلسه شانزدهم : شرائط رجاء صادقانه مهر 86 ---
جلسه هفدهم : خوف و رجاء صادقانه مهر 86 ---
جلسه هجدهم: امید و آرزوی مطلوب مهر 86 ---
جلسه نوزدهم: امید و آرزوی مطلوب مهر 86 ---
جلسه بیستم: توشه آخرت مهر 86 ---
جلسه بیست و یكم: وجه و قرب مهر 86 ---
جلسه بیست و دوم: شفاعت، رحمت مهر 86 ---
جلسه بیست و سوم: در پیشگاه معبود مهر 86 ---
جلسه بیست و چهارم: شکر مهر 86 ---
جلسه بیست و پنجم: مراتب شکر مهر 86 ---
جلسه بیست و ششم: چگونه شکر کنیم؟! مهر 86 ---
جلسه بیست و هفتم: غفلت از شکر مهر 86 ---
جلسه بیست و هشتم: آثار شکر مهر 86 ---
جلسه بیست و نهم: از ظلمات شک تا نور یقین مهر 86 ---
جلسه سی‌ام: محبت و انس با خدا مهر 86 ---
جلسه سی و یکم‌: حکایت محبت آبان 86 ---
جلسه سی و دوم: حقیقت و مراتب قرب آبان 86 ---
جلسه سی و سوم: ولایت و شرایط آن آبان 86 ---
جلسه سی و چهارم:اخلاص در محبت و رضایت آبان 86 ---
جلسه سی و پنجم: رسیدن به مقام محبّین آبان 86 ---
جلسه سی و ششم: آثار محبت آذر 86 ---
جلسه سی و هفتم: جلوه‌های محبوب آذر 86 ---
جلسه سی و هشتم: دستی بر دامان او آذر 86 ---
جلسه سی و نهم: میزان معرفت متوسّلین آذر 86 ---
جلسه چهلم: معرفت و نیاز مفتقرین دى 86 ---
جلسه چهل و یکم: معرفت و توجه به نیاز دى 86 ---
جلسه چهل و دوم: عرفان علوی و عنوان بدلی بهمن 86 ---
جلسه چهل و سوم: انواع معرفت بهمن 86 ---
جلسه چهل و چهارم: انواع معرفت بهمن 86 ---
جلسه چهل و پنجم: انواع معرفت بهمن 86 ---
جلسه چهل و ششم: رابطه‌ی معرفت و محبت اسفند 86 ---
جلسه چهل و هفتم: ولایت و زیارت اهل بیت(ع) اسفند 86 ---
جلسه چهل و هشتم: در مسیر معرفت اسفند 86 ---
جلسه چهل و نهم: یاد خدا فروردين 87 ---
جلسه پنجاهم: دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم فروردين 87 ---
جلسه پنجاه و یکم: تا بی‌نهایت قرب ارديبهشت 87 ---
جلسه پنجاه و دوم: توحید در محبت ارديبهشت 87 ---
جلسه پنجاه و سوم: یا ذاکر الذاکرین ارديبهشت 87 ---
جلسه پنجاه و چهارم: زمزمه‌ی پناه جویان ارديبهشت 87 ---
جلسه پنجاه و پنجم: نجوای معتصمین خرداد 87 ---
جلسه پنجاه و ششم: دنیا، فریب‌خانه‌ی شیطان یا عبادت‌گاه اولیاء؟ خرداد 87 ---
جلسه پنجاه و هفتم :دنیا مزرعه آخرت خرداد 87 --- ---
جلسه پنجاه و هشتم: محبت زهد آفرین خرداد 87 --- ---