فهرست مطالب

راز و نیاز (شرح مناجات خمس عشرة)

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ لذت مناجات 22 شهريور 1386 ---
جلسه دوم؛ مناجات خدا با بندگان 23 شهريور 1386 ---
جلسه سوم؛ حقیقت توبه 24 شهريور 1386 ---
جلسه چهارم؛ حقیقت توبه 25 شهريور 1386 ---
جلسه پنجم؛ موانع توبه 26 شهريور 1386 ---
جلسه ششم؛ مراحل توبه 27 شهريور 1386 ---
جلسه هفتم؛ زبان مناجات 28 شهريور 1386 ---
جلسه هشتم؛ زبان مناجات 29 شهريور 1386 ---
جلسه نهم؛ نفس اماره 30 شهريور 1386 ---
جلسه دهم؛ بر سر دو راهی 30 شهريور 1386 ---
جلسه یازدهم؛ شیطان‌شناسی 1 مهر 1386 ---
جلسه دوازدهم؛ حالت‌های قلب 2 مهر 1386 ---
جلسه سیزدهم؛ خوف از خدا 3 مهر 1386 ---
جلسه چهاردهم؛ خوف و خشیت 4 مهر 1386 ---
جلسه پانزدهم؛ انواع خوف 5 مهر 1386 ---
جلسه شانزدهم؛ شرایط رجاء صادقانه 6 مهر 1386 ---
جلسه هفدهم؛ خوف و رجاء صادقانه 7 مهر 1386 ---
جلسه هجدهم؛ امید و آرزوی مطلوب 8 مهر 1386 ---
جلسه نوزدهم؛ امید و آرزوی مطلوب 9 مهر 1386 ---
جلسه بیستم؛ توشه آخرت 10 مهر 1386 ---
جلسه بیست و یكم؛ وجه و قرب 11 مهر 1386 ---
جلسه بیست و دوم؛ شفاعت، رحمت 12 مهر 1386 ---
جلسه بیست و سوم؛ در پیشگاه معبود 13 مهر 1386 ---
جلسه بیست و چهارم؛ شکر 14 مهر 1386 ---
جلسه بیست و پنجم؛ مراتب شکر 15 مهر 1386 ---
جلسه بیست و ششم؛ چگونه شکر کنیم؟! 16 مهر 1386 ---
جلسه بیست و هفتم؛ غفلت از شکر 17 مهر 1386 ---
جلسه بیست و هشتم؛ آثار شکر 18 مهر 1386 ---
جلسه بیست و نهم؛ از ظلمات شک تا نور یقین 19 مهر 1386 ---
جلسه سی‌ام؛ محبت و انس با خدا 25 مهر 1386 ---
جلسه سی و یکم‌؛ حکایت محبت 2 آبان 1386 ---
جلسه سی و دوم؛ حقیقت و مراتب قرب 9 آبان 1386 ---
جلسه سی و سوم؛ ولایت و شرایط آن 16 آبان 1386 ---
جلسه سی و چهارم؛ اخلاص در محبت و رضایت 23 آبان 1386 ---
جلسه سی و پنجم؛ رسیدن به مقام محبّین 30 آبان 1386 ---
جلسه سی و ششم؛ آثار محبت 7 آذر 1386 ---
جلسه سی و هفتم؛ جلوه‌های محبوب 14 آذر 1386 ---
جلسه سی و هشتم؛ دستی بر دامان او 21 آذر 1386 ---
جلسه سی و نهم؛ میزان معرفت متوسّلین 28 آذر 1386 ---
جلسه چهلم؛ معرفت و نیاز مفتقرین 5 دى 1386 ---
جلسه چهل و یکم؛ معرفت و توجه به نیاز 12 دى 1386 ---
جلسه چهل و دوم؛ عرفان علوی و عنوان بدلی 3 بهمن 1386 ---
جلسه چهل و سوم؛ انواع معرفت 10 بهمن 1386 ---
جلسه چهل و چهارم؛ انواع معرفت 17 بهمن 1386 ---
جلسه چهل و پنجم؛ انواع معرفت 24 بهمن 1386 ---
جلسه چهل و ششم؛ رابطه‌ی معرفت و محبت 1 اسفند 1386 ---
جلسه چهل و هفتم؛ ولایت و زیارت اهل بیت(ع) 8 اسفند 1386 ---
جلسه چهل و هشتم؛ در مسیر معرفت 22 اسفند 1386 ---
جلسه چهل و نهم؛ یاد خدا 21 فروردين 1387 ---
جلسه پنجاهم؛ دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم 28 فروردين 1387 ---
جلسه پنجاه و یکم؛ تا بی‌نهایت قرب 4 ارديبهشت 1387 ---
جلسه پنجاه و دوم؛ توحید در محبت 11 ارديبهشت 1387 ---
جلسه پنجاه و سوم؛ یا ذاکر الذاکرین 18 ارديبهشت 1387 ---
جلسه پنجاه و چهارم؛ زمزمه‌ی پناه جویان 25 ارديبهشت 1387 ---
جلسه پنجاه و پنجم؛ نجوای معتصمین 1 خرداد 1387 ---
جلسه پنجاه و ششم؛ دنیا، فریب‌خانه‌ی شیطان یا عبادت‌گاه اولیاء؟ 8 خرداد 1387 ---
جلسه پنجاه و هفتم؛ دنیا مزرعه آخرت 22 خرداد 1387 --- ---
جلسه پنجاه و هشتم؛ محبت زهد آفرین 29 خرداد 1387 --- ---