پیش‌نیازهاى مدیریت اسلامى

 

پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی

کنفرانس‌های

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

 

تحقیق و نگارش:

غلامرضا متقی‌فر

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: غلامرضا متقی‌فر. -  قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 374؛ مدیریت؛ 6) /// مجموعه آثار؛ 2/6؛ مدیریت؛ 1)

کنفرانس‌های آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

1. مدیریت (اسلام). 2. انسان‌شناسی - فلسفه. الف. متقی‌فر، غلامرضا، 1343 -  ، گردآورنده. ب.انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) . ج. عنوان.

4م 6 م / 67/ 232 BP

 

 

 

پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: پنجم، تابستان 1394

چاپ: عترت

شمارگان : 2000‌‌‌                         قیمت: 13000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

2-203-411-964 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است