درباره پژوهش

درباره پژوهش

آیت‌اللّه محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

 جواد عابدینی

 

سرشناسه: مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

عنوان و نام پدیدآورنده: درباره پژوهش / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: جواد عابدینی

مشخصات نشر: قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

مشخصات ظاهری: 232 ص.

فروست: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 830، روش تحقیق، 30.

شابک: 7-608-411-964-978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه.

موضوع: تحقیق - - جنبه‌های مذهبی - - اسلام

موضوع: تحقیق - - روش‌شناسی

موضوع: دین -- تحقیق - - روش‌شناسی

شناسه افزوده: عابدینی، جواد، 1353 - ، گردآورنده

شناسه افزوده: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

رده‌بندی کنگره: 4 د 57 م  /   7 BP

رده‌بندی دیویی: 072/297

شماره کتابشناسی ملی: 2190900

 

    درباره پژوهش

           مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

        تحقیق و نگارش: جواد عابدینی

        ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

        نوبت و تاریخ چاپ: اول، زمستان 1389

        چاپ: نگارش

        شمارگان : 3000                                                  قیمت: 3000 تومان

 

 

 

 

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک:  7-608-411-964-978