مقدمه نگارنده

مقدمه نگارنده

تلاش برای دستیابی به حقیقت و معلوم کردن مجهولات، در فطرت هر انسانی نهفته است. می‌توان گفت زندگی انسان سراسر حل مسئله و جست‌وجو برای یافتن پاسخ‌های مناسب و مناسب‌تر برای مسائل است. انسان‌ها به تناسب ارزش‌ها، اهداف و زمینه‌های فکری و شخصیتی خود، مسائل مختلفی را برای بررسی و پژوهش برمی‌گزینند؛ اما در این میان، کم‌اند افرادی که دغدغه حل مهم‌ترین مسائل را داشته، افزون بر آن، با مسائل و مجهولات خویش آگاهانه، متفکرانه و روشمند برخورد کنند. در این جهت دوم، آنچه به پژوهش ارزش و اعتبار می‌بخشد، شناخت دقیق مسئله پژوهش، و پس از آن، به‌کارگیری روش یا روش‌های مناسب و رعایت اصول و ضوابط حاکم بر پژوهش حقیقی برای حل مسئله یادشده است.

بخش اول نوشتار پیش روی، عهده‌دار بحث و بررسی این مهم همراه با مقدمات و مؤخرات آن است. اما باید دانست برتری و اولویت یک پژوهش بر دیگر پژوهش‌ها، که در ضمن، توجیه‌کننده صَرف هزینه‌های مادی و معنوی گوناگون تواند بود، اهمیت و ضرورت متعلَق آن پژوهش است؛ و از آنجا که برای انسان آگاه و ملتفت، دین برترین و مهم‌ترین چیزی است که می‌تواند موضوع اندیشه و تأملات فکری قرار گیرد، بخش دوم این نوشتار را به بررسی «دین‌پژوهی» و جوانب مختلف آن اختصاص داده‌ایم. باشد که چراغی پیش روی پژوهندگان، به‌ویژه دین‌پژوهان متعهد قرار گیرد و این نیست جز ازآن‌روی که این اثر

حاصل تأملات و پژوهش‌های ارزشمند حضرت استاد، علامه محمدتقی مصباح یـزدی ـ ادام الله ظله العالی‌ـ اسـت که ایـن حقیر افتخار تدوین، تبویب و پژوهش آن را بر اساس آثار ـ عمدتاً غیرمکتوب ـ ایشان در هیئت کنونی داشته‌ام. بنابراین، ناگفته پیداست که همه غرر و درر آن از آنِ استاد و هر آنچه از عیب و نقص در آن دیده شود، متوجه این‌جانب خواهد بود.