فهرست مطالب

به سوی تو

 به سوی تو

آیت‌اللّه محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش:

کریم سبحانی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

به سوی تو / مؤلف: محمدتقی مصباح یزدی، تدوین و نگارش: کریم سبحانی، ـ قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383.

384 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 216؛ اخلاق؛ 23).

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیپا.

کتاب‌نامه به صورت زیرنویس.

1. نماز. 2. خداشناسی. الف. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). ب. عنوان.

9 ب 54 م / 186 BP

کتابخانه ملی ایران         41647- 83 م


  •  به سوی تو
  • مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى
  •  تدوین و نگارش: كریم سبحانی
  •  ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
  • چاپ: ظهور
  •  نوبت و تاریخ چاپ: اول؛ زمستان 1383
  • شمارگان : 3000 قیمت: 2900 ریال

دفتر مرکزی پخش: قم، خیابان شهداء، کوی 24، پلاک 38

تلفن و نمابر: 7742326

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابك: 65 ـ 045 ـ 411 ـ 964