فهرست مطالب

فازهای پرواز

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
شنبه, 1 مهر, 1391
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ شناخت خویش، اساسی‌ترین شناخت 29 شهريور 1391 ---
جلسه دوم؛ سه گام اساسی در مسیر کمال حقیقی 5 مهر 1391 ---
جلسه سوم؛ مراتب معرفت خدا 12 مهر 1391 ---
جلسه چهارم؛ آثار معرفت خدا 19 مهر 1391 ---
جلسه پنجم؛ معرفت قلبی به خداوند 26 مهر 1391 ---
جلسه ششم؛ معرفتی از سنخ نور 3 آبان 1391 ---
جلسه هفتم؛ نقش ذکر در معرفت قلبی به خداوند 10 آبان 1391 ---
جلسه هشتم؛ جایگاه مفاهیم در معرفت قلبی به خداوند 8 آذر 1391 ---
جلسه نهم؛ واکاوی حقیقت امیال 15 آذر 1391 ---
جلسه دهم؛ تبیین ظهور تدریجی امیال و حکمت آن 22 آذر 1391 ---
جلسه یازدهم؛ تعامل شناخت‌ها و امیال در تکامل انسان 29 آذر 1391 ---
جلسه دوازدهم؛ سازوکار، عوامل و موانع انتخاب در انسان 6 دى 1391 ---
جلسه سیزدهم؛ رابطه متقابل ایمان و عمل 27 دى 1391 ---
جلسه چهاردهم؛ نقش اعمال جوانجی در تقویت ایمان 11 بهمن 1391 ---
جلسه پانزدهم؛ رابطه متقابل توکل و ایمان 18 بهمن 1391 ---
جلسه شانزدهم؛ مبادی شناختی توکل 25 بهمن 1391 ---
جلسه هفدهم؛ توکل در آیینه قرآن و روایات 2 اسفند 1391 ---
جلسه هجدهم؛ واکاوی حقیقت توکل 9 اسفند 1391 ---
جلسه نوزدهم؛ فروعاتی از بحث توکل 23 اسفند 1391 ---
جلسه بیستم؛ توکل در آینه روایات 21 فروردين 1392 ---
جلسه بیست‌ویکم؛ چرا و بر چه‌کسی توکل کنیم؟ 28 فروردين 1392 ---
جلسه بیست‌ودوم؛ رضا مقامی فراتر از توکل 4 ارديبهشت 1392 ---
جلسه بیست‌وسوم؛ مبنا، متعلقات، و انواع رضا 11 ارديبهشت 1392 ---
جلسه بیست‌وچهارم؛ چگونه می‌توان به مقام رضا رسید؟ 18 ارديبهشت 1392 ---
جلسه بیست‌وپنجم؛ چرا و چگونه از شرور راضی باشیم؟ 25 ارديبهشت 1392 ---
جلسه بیست‌وششم؛ مقام رضا و اختیار انسان 1 خرداد 1392 ---
جلسه بیست‌وهفتم؛ مقام رضا و شرور عالم 8 خرداد 1392 ---
جلسه بیست‌وهشتم؛ مقام رضا در آیینه روایات 15 خرداد 1392 ---
جلسه بیست‌ونهم؛ رضوان الهی 22 خرداد 1392 ---