فهرست مطالب

فازهای پرواز

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
شنبه, 1 مهر, 1391
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: شناخت خویش، اساسی‌ترین شناخت 29 شهريور 1391 ---
جلسه دوم: سه گام اساسی در مسیر کمال حقیقی 5 مهر 1391 ---
جلسه سوم: مراتب معرفت خدا 12 مهر 1391 ---
جلسه چهارم: آثار معرفت خدا 19 مهر 1391 ---
جلسه پنجم: معرفت قلبی به خداوند 26 مهر 1391 ---
جلسه ششم: معرفتی از سنخ نور 3 آبان 1391 ---
جلسه هفتم: نقش ذکر در معرفت قلبی به خداوند 10 آبان 1391 ---
جلسه هشتم: جایگاه مفاهیم در معرفت قلبی به خداوند 8 آذر 1391 ---
جلسه نهم: واکاوی حقیقت امیال 15 آذر 1391 ---
جلسه دهم: تبیین ظهور تدریجی امیال و حکمت آن 22 آذر 1391 ---
جلسه یازدهم: تعامل شناخت‌ها و امیال در تکامل انسان 29 آذر 1391 ---
جلسه دوازدهم: سازوکار، عوامل و موانع انتخاب در انسان 6 دى 1391 ---
جلسه سیزدهم: رابطه متقابل ایمان و عمل 27 دى 1391 ---
جلسه چهاردهم: نقش اعمال جوانجی در تقویت ایمان 11 بهمن 1391 ---
جلسه پانزدهم: رابطه متقابل توکل و ایمان 18 بهمن 1391 ---
جلسه شانزدهم: مبادی شناختی توکل 25 بهمن 1391 ---
جلسه هفدهم: توکل در آیینه قرآن و روایات 2 اسفند 1391 ---
جلسه هجدهم: واکاوی حقیقت توکل 9 اسفند 1391 ---
جلسه نوزدهم: فروعاتی از بحث توکل 23 اسفند 1391 ---
جلسه بیستم: توکل در آینه روایات 21 فروردين 1392 ---
جلسه بیست‌ویکم: چرا و بر چه‌کسی توکل کنیم؟ 28 فروردين 1392 ---
جلسه بیست‌ودوم: رضا مقامی فراتر از توکل 4 ارديبهشت 1392 ---
جلسه بیست‌وسوم: مبنا، متعلقات، و انواع رضا 11 ارديبهشت 1392 ---
جلسه بیست‌وچهارم: چگونه می‌توان به مقام رضا رسید؟ 18 ارديبهشت 1392 ---
جلسه بیست‌وپنجم: چرا و چگونه از شرور راضی باشیم؟ 25 ارديبهشت 1392 ---
جلسه بیست‌وششم: مقام رضا و اختیار انسان 1 خرداد 1392 ---
جلسه بیست‌وهفتم: مقام رضا و شرور عالم 8 خرداد 1392 ---
جلسه بیست‌وهشتم: مقام رضا در آیینه روایات 15 خرداد 1392 ---
جلسه بیست‌ونهم: رضوان الهی 22 خرداد 1392 ---