فهرست مطالب

شرح برهان شفا:جلد اول

 

 

شرح برهان شفا

جلد اول

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

تحقیق و نگارش:

محسن غرویان

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    [شفا. برگزیده. ترجمه.شرح]

    شرح برهان شفا (ج 1و 2) / محمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق و نگارش: محسن غرویان.-

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ، 1384.

    ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ، 207 و 208؛ فلسفه؛ 27 و 28).

    کتابنامه به صورت زیرنویس.

    1. ابن سینا، حسین بن عبدالله، 370 - 428 ق - شفا - ترجمه، نقد و تفسیر. 2. مابعدالطبیعه - متون قدیمی تا قرن 14. 3. فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14. الف. مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -   ، شارح. ب. غرویان، محسن، 1345 -     ، نگارش. ج. عنوان.

402 ش 2 الف/ 751 B

 

شرح برهان شفا (جلد اول و دوم)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محسن غرویان

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: اول، پاییز 1384

چاپ: ارمغان بصیر

شمارگان : 1000‌‌‌                           قیمت: 5200 تومان

 

مركز پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 7742326-0251

4-037-411-964 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است