فهرست مطالب

پندهای امام صادق(علیه السلام) به ره‌جویان صادق

 

پندهاى امام صادق(علیه السلام)

براى ره‌جویان صادق

 

 

 

آیت‌اللّه محمدتقى مصباح یزدى

 

 

تدوین و نگارش:

محمدمهدی نادری قمی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    پندهای امام صادق(علیه السلام) به ره‌جویان صادق / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین نگارش: محمدمهدی نادری قمی.-

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ، 1391.

    312 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ، 505؛ اخلاق؛ 75) /// مجموعه آثار؛ 1/2؛ شرح روایات؛ 2).

1. اخلاق اسلامی. الف. عنوان.

8 پ 6 م /8/ 247 BP

 

 

 

 

 

پندهاى امام صادق(علیه السلام) براى رهجویان صادق

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: محمدمهدی نادری قمی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: پنجم، زمستان 1392

چاپ: زلال کوثر

شمارگان : 1000‌‌‌                           قیمت: 12000 تومان

مركز پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

5-334-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است