فهرست مطالب

صبر

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
چهارشنبه, 19 تير, 1392
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ مفهوم صبر 20 تير 1392 ---
جلسه دوم؛ «صبر»؛ جوهره انسانیت 21 تير 1392 ---
جلسه سوم؛ صبر در قرآن 22 تير 1392 ---
جلسه چهارم؛ شیوه‌های پرورش روحیه صبر 23 تير 1392 ---
جلسه پنجم؛ صبر، تمرین تقویت اراده 24 تير 1392 ---
جلسه ششم؛ صبر محک خلوص ایمان 25 تير 1392 ---
جلسه هفتم؛ شبهات شیطانی 26 تير 1392 ---
جلسه هشتم؛ صبر، روح عبادات 27 تير 1392 ---
جلسه نهم؛ ایمان، شرط نجات 28 تير 1392 ---
جلسه دهم؛ پیامبر صلوات الله علیه، مأمور به صبر 29 تير 1392 ---
جلسه یازدهم؛ پایداری با خداجویان 30 تير 1392 ---
جلسه دوازدهم: انبیاء پیشین، الگوهایی برای صبر 31 تير 1392 ---
جلسه سیزدهم؛ امام حسن (علیه‌السلام)، اسوه صبر 1 مرداد 1392 ---
جلسه چهاردهم؛ پیامبر(ص)، نماد شكیبایی 2 مرداد 1392 ---
جلسه پانزدهم؛ نگاهی به «صبرنامه» علی(ع) 3 مرداد 1392 ---
جلسه شانزدهم؛ صبر، پلكان رشد و تعالی 4 مرداد 1392 ---
جلسه هفدهم؛ ملاك برتری اعمال 5 مرداد 1392 ---
جلسه هجدهم؛ والاترین صبر 6 مرداد 1392 ---
جلسه نوزدهم؛ ولایت، متمم توحید 7 مرداد 1392 ---
جلسه بیستم؛ صبر و احكام تكلیفی 8 مرداد 1392 ---
جلسه بیست و یكم؛ صبر و شكیبایی، یا دعا و تضرع 9 مرداد 1392 ---
جلسه بیست و دوم؛ خویشتن‌داری، یا برخورد با خطاكار 10 مرداد 1392 ---
جلسه بیست و سوم؛ صبر و تقیه 11 مرداد 1392 ---
جلسه بیست و چهارم؛ صبر در برابر حرف مردم 12 مرداد 1392 ---
جلسه بیست و پنجم؛ راهی برای كسب ملكه صبر 13 مرداد 1392 ---
جلسه بیست و ششم؛ تشویق به صبر در روایات 14 مرداد 1392 ---
جلسه بیست و هفتم 15 مرداد 1392 ---