آثار گفتاری

نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 8/3/98، مطابق با بیست‌وسوم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (12) فرهنگ غربی در تعارض با نظام حقوقی و اخلاقی اسلام مقدمه در این دوره از جلسات موضوع اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام را مطرح کردیم و به کلیات و مقدماتی در این‌ باره پرداختیم. ما امروز در روزگاری زندگی می‌کنیم که با قرن قبل بسیار متفاوت است و از لحاظ‌های مختلف ضرورت‌هایی در جامعه پدید آمده است که حتی نمونه‌ آن در زمان گذشته نبوده است. طبعا این تحولات، نیازهایی جدیدی را ایجاد کرده است و ایجاب می‌کند که کسانی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-08.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/ramzan12.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 28/2/98، مطابق با دوازدهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (11) ملاک ارزش‌گذاری رفتارهای اجتماعی در اسلام اشاره در شب‌های گذشته گفتیم که اولین موضوع اخلاق اجتماعی که منطقا باید درباره‌اش بحث کرد، این است که حفظ حیات افرادی که در جامعه شرکت دارند، اولین ارزش مثبت اخلاقی است، و متقابلا ضربه زدن به حیات افراد که نمونه کامل‌اش قتل نفس است، اولین ارزش منفی برای اخلاق اجتماعی به‌شمار می‌رود. همچنین گفتیم که بعد از حفظ حیات انسان‌هایی که در یک جامعه عضویت دارند و مجموعا...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-28.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/11.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/2/98، مطابق با یازدهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (10) عدل و احسان؛ دو رکن ارزش‌های اجتماعی اسلام جامعه؛ وجودی حقیقی یا اعتباری؟! موضوع بحث ما، اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام بود. بعد از ذکر مقدماتی گفتیم اولین ارزش مثبت اجتماعی، حفظ جان افراد جامعه و اولین ارزش منفی، نابود کردن، کشتن و کمک کردن به کوتاهی عمر انسان‌ها و چیزهایی از این قبیل است. روشن است که وقتی این ارزش رعایت شود و حقوقی که متعلق به این ارزش است تأمین گردد، زمینه فراهم می‌شود تا جامعه مطلوبی شکل بگیرد. البته...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/10.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 26/2/98، مطابق با دهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (9) روش‌های تربیتی اسلام در مبارزه با شرور اجتماعی نقش «دیگری» در افعال اجتماعی بحث ما درباره اخلاق اجتماعی بود. گفتیم اخلاق اجتماعی آن است که ارتباط با دیگری دارد، زمینه دیگرخواهی در آن فراهم می‌شود و مسئله خدمت به انسان دیگر یا ضرر زدن به انسان دیگری در آن لحاظ می‌شود. ملاحظه «غیر» در این افعال سه حیثیت دارد؛ 1. یک حیثیت این است که اصلا مفهوم آن در ارتباط با غیر است؛ برای مثال در سخن گفتن، تا شنونده‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-26_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/9.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 25/2/98، مطابق با نهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (8) انگیزه‌های سلب حیات، و روش تربیتی اسلام اشاره در جلسه گذشته گفتیم که درباره روابط اجتماعی و ارزش‌هایی که در این باره مطرح می‌شود، اولین فصلی که باید مورد توجه قرار گیرد حفظ نفوس انسان‌هایی است که زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهند؛ زیرا سایر ارزش‌ها هنگامی مطرح می‌شود که جامعه‌ای باشد و نفوس آن محفوظ باشد. ارزش مثبت در این‌جا، حفظ نفوس، کمک به ادامه حیات و بقای نفوس است، و در مقابل ارزش منفی، سلب حیات...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-25.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/8.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/24
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 24/2/98، مطابق با هشتم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (6) روش‌های تربیت اخلاقی و ضروری‌تری حق اجتماعی در اسلام اشاره بحث ما درباره اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام و تفاوت این دیدگاه با سایر مکاتب اخلاقی بود. گفتیم مهم‌ترین اختلافی که بین نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌های اخلاقی وجود دارد، اختلاف در اهداف است. آن‌چه مورد نظر مکاتب اخلاقی بشری است این‌ است که با رعایت اصول اخلاقی، انسان زندگی آرام، آسوده و مرفهی داشته باشد، اما هدف از اخلاق در اسلام بسیار فراتر از این...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-24.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/7.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 23/2/98، مطابق با هفتم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (6) اخلاق اجتماعی اسلام، مقدمه قرب الهی اشاره در جلسات گذشته بحث ما به این جا رسید که از نظر مبانی اسلامی، نظام اخلاقی را می‌توان بر اصول برهانی مبتنی کرد؛ چیزی که در سایر نظام‌های اخلاقی یا مکاتب مربوط به آن‌ها، کار آسانی نیست و شاید در بعضی از آن‌ها ناشدنی است. اجمالا اشاره کردیم که اساس این برهان از اثبات وجود خدای متعال و صفات او سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی ابتدا باید بر وجود خدا و صفات الهی برهان اقامه کنیم تا بتوانیم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-23.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/6.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/2/98، مطابق با ششم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (5) معرفت خدا؛ مبنای اخلاق اجتماعی اسلام اشاره در جلسات گذشته مقدماتی را درباره اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام ذکر کردیم، و به این‌جا رسیدیم که در اخلاق انسانی، علما، دانشمندان و فیلسوفان اخلاق به دنبال این هستند که زندگی آرام و آسوده‌ای برای جامعه فراهم شود، و از آن‌جا که زندگی اجتماعی به مقرراتی نیاز دارد که آن مقررات نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهد، باید سعی کرد که عاملی درونی در افراد به وجود بیاید که برای رعایت این...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-22_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/5.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 21/2/98، مطابق با پنجم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (4) اخلاق اجتماعی اسلام؛ مسایلی برهانی اشاره در جلسات گذشته به بحث‌هایی مقدماتی درباره اخلاق اسلامی پرداختیم و به این‌جا رسیدیم که معروف‌ترین کاربرد واژه اخلاق، اخلاق اجتماعی است. موضوع اخلاق اجتماعی روابط انسان‌ها با یک‌دیگر است و در همه فرهنگ‌ها، زبان‌ها و مذاهب، واژه اخلاق و مرادفات آن در چنین موردی به کار می‌رود؛ البته در بعضی از کاربردها این واژه کاربردی وسیع‌تر از اخلاق اجتماعی دارد. در جلسه...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-21_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/4.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/20
بسم الله  الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 20/2/98، مطابق با چهارم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (3) نهادهای ضروری برای زندگی اجتماعی انسان اشاره در جلسات گذشته گفتیم که واژ ه اخلاق در کاربردهای محاوراتی و علمی اختلافاتی از نظر مفهوم و کاربرد دارد. با توجه به این اختلاف مفهومی که در کاربردهای اخلاق ملاحظه می‌شود، می‌توان برای انواع اخلاق سه دسته کلی شناسایی کرد که هر کدام شاخه‌های مختلفی دارد؛ اخلاق عرفی، اخلاق فلسفی یا علمی، و اخلاق دینی. مسایلی که در بین هر سه دسته از اخلاق مشترک است، مسائل و روابط اجتماعی است. در...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-20.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/3.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 19/2/98، مطابق با سوم رمضان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (2) ویژگی‌های مکتب اخلاقی اسلام اشاره در جلسه گذشته بحثی مقدماتی درباره کاربردهای واژه اخلاق داشتیم و گفتیم: واژه اخلاق در محاورات عرفی درباره رفتار انسان با انسان‌های دیگر به کار می‌رود و به کسی که با دیگران با خوش‌رویی، لبخند و مهربانی سخن بگوید، خوش اخلاق و به کسی‌که با دیگران با تندی و عصبانیت برخورد کند، بداخلاق می‌گویند. ولی در مباحث علمی کاربرد این واژه بسیار وسیع‌تر می‌شود و قضاوت درباره خوبی و بدی‌ آن نیز تفاوت...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-19.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/2.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 28/1/98، مطابق با یازدهم شعبان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (23) جهان؛ بستر تکامل انسان اشاره در جلسه گذشته در ضمن بحث‌هایی که در توضیح بخش‌هایی از دعای مکارم الاخلاق داشتیم، فرصتی فراهم شد تا به برخی از شبهاتی بپردازیم که درباره این مطالب مطرح می‌شود، و گاهی خطرهایی جدی برای نوجوان‌ها و نسل آینده ایجاد می‌کند. گفتیم اگرچه ظاهر برخی از این شبهات درباره دعا کردن است، اما ریشه‌ آن‌ها به مسایلی می‌رسد که اساس دین را به خطر می‌اندازد. هم‌چنین گفتیم که...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-28.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/13980128.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 21/1/98، مطابق با چهارم شعبان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (22) دوراهی بهشت و دوزخ اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَإِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ، وَإِلَى تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ، وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، وَلَیْسَ عِنْدِی مَا یُوجِبُ لِی مَغْفِرَتَكَ، وَلَا فِی عَمَلِی مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ، وَمَا لِی بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِی إِلَّا فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَتَفَضَّلْ عَلَیَّ. اللَّهُمَّ وَأَنْطِقْنِی بِالْهُدَى، وَأَلْهِمْنِی التَّقْوَى، وَوَفِّقْنِی لِلَّتِی هِیَ...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-21.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/97.01.21.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 18/1/98، مطابق با دوم رمضان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (1) مکتب اخلاقی برتر اشاره واژه اخلاق کاربردهای متفاوتی دارد و تلقی و انتظار مخاطبان از آن به این‌ بستگی دارد که در چه محیطی بوده و با چه مفاهیمی آشنا باشند. از این‌رو در این جلسه توضیحی درباره کاربردهای مختلف واژه اخلاق می‌دهیم و به بحث‌های گوناگونی که در این زمینه مطرح می‌شود، اشاره می‌کنیم. اخلاق عرفی، دینی، و عقلی در گفت‌وگوهای عادی که بین عموم مردم انجام می‌گیرد، کلمه اخلاق با پیشوند «خوش» یا «بد...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-18.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/1.RAMAZAN.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/12/97، مطابق با ششم رجب 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (21) جایگاه دعا برای امور اختیاری اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَلَا أُظْلَمَنَّ وَأَنْتَ مُطِیقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّی، وَلَا أَظْلِمَنَّ وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّی، وَلَا أَضِلَّنَّ وَقَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَایَتِی، وَلَا أَفْتَقِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِی، وَلَا أَطْغَیَنَّ  وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِی. حضرت امام سجاد‌علیه‌السلام در این فراز از دعای مکارم الاخلاق از خداوند می‌خواهد که نگذار من مظلوم واقع شوم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-12-22.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97.12.22.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 15/12/97، مطابق بیست‌وهشتم جمادی الثانی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (20) عوامل و موانع قلبی و رفتاری سیر الی الله اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ فِی رُوعِی مِنَ التَّمَنِّی وَالتَّظَنِّی وَالْحَسَدِ ذِكْراً لِعَظَمَتِكَ، وَتَفَكُّراً فِی قُدْرَتِكَ، وَتَدْبِیراً عَلَى عَدُوِّكَ، وَمَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِی مِنْ لَفْظَةِ فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتْمِ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَةِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتِیَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حَاضِر وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَكَ، وَإِغْرَاقاً...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-12-15.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97.12.15.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 8/12/97، مطابق چهاردهم جمادی الثانی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (19) چشم امید مرا به خود بدوز! اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَصُولُ بِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَأَسْأَلُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَتَضَرَّعُ إِلَیْكَ عِنْدَ الْمَسْكَنَةِ، وَلَا تَفْتِنِّی بِالاسْتِعَانَةِ بِغَیْرِكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، وَلَا بِالْخُضُوعِ لِسُؤَالِ غَیْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ، وَلَا بِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونَكَ إِذَا رَهِبْتُ، فَأَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ خِذْلَانَكَ وَمَنْعَكَ وَإِعْرَاضَكَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. اشاره در جلسات...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-12-08.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97.12.08.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 24/11/97، مطابق هفتم جمادی الثانی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (18) توشه‌های راه بندگی   اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَیَّ إِذَا كَبِرْتُ، وَأَقْوَى قُوَّتِكَ فِیَّ إِذَا نَصِبْتُ، وَلَا تَبْتَلِیَنِّی بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ، وَلَا الْعَمَى عَنْ سَبِیلِكَ، وَلَا بِالتَّعَرُّضِ لِخِلَافِ مَحَبَّتِكَ، وَلَا مُجَامَعَةِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ، وَلَا مُفَارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِلَیْكَ. اشاره  در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که آفرینش انسان در...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-11-24.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/13971118.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 17/11/97، مطابق سی‌ام جمادی الاولی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (17) بایدها و نبایدهای همراهی با جماعت   اشاره در جلسه گذشته درباره مصلحت‌های همراهی با جماعت و گستره لزوم آن صحبت کردیم. هم‌چنین گفتیم که در مسائل اعتقادی و فکری، نظر اکثریت جامعه به خودی خود حجت نیست، و تشخیص راه حق راه‌هایی دارد که باید آن‌ها را پیمود. اما در مقام عمل گاهی مصالح اجتماعی و حتی مصالح فردی اقتضا می‌کند که انسان با کسانی موافقت کند که نمی‌داند راه یا افکار‌شان درست است یا خیر؛ حتی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-11-17.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/13971117.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 10/11/97، مطابق بیست‌وسوم جمادی الاولی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (16) گستره لزوم همراهی با اکثریت اشاره در جلسه گذشته مقداری درباره همراهی با جماعت بحث کردیم و گفتیم یکی از حکمت‌ها در تشریع بسیاری از احکام و روش‌های تربیتی پیغمبر اکرم و ائمه هدی‌صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین این است که در بین جماعت مؤمنان اختلاف ایجاد نشود تا بتوانند از همدیگر بیشتر بهره‌مند شوند. اراده خداوند بر این تعلق گرفته که انسان‌ها در این عالم هم برای امور مادی و هم برای امور معنوی‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-11-10.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/13971110.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 3/11/97، مطابق شانزدهم جمادی الاولی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (15) از مذمت خودبزرگ‌بینی تا تشویق به همراهی با مردم اشاره در جلسات قبل، دعای مکارم الاخلاق امام سجادعلیه‌السلام را می‌خواندیم و در حدی که خداوند متعال توفیق داد، توضیحاتی درباره فقراتش عرض کردیم. از چیزهایی که امام سجاد‌علیه‌السلام از خداوند می‌طلبند، این است که کارهای خیر خودم را کم بشمارم؛ وَاسْتِقْلَالِ الْخَیْرِ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَفِعْلِی، کارهای خیری که انجام می‌دهم و سخنان خوبی که بر زبان...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-11-03.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/13971103.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: دى 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 26/10/97، مطابق نهم جمادی الاولی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (14) قرب الهی، ملاک ارزش اخلاقی در اسلام اشاره در جلسه گذشته در توضیح فراز وَحَلِّنِی بِحِلْیَةِ الصَّالِحِینَ از دعای مکارم الاخلاق گفتیم این مطالبی که به عنوان مکارم اخلاق از خدا خواسته می‌شود همه در یک سطح از ارزش و اهمیت نیستند؛ بلکه برخی‌ از آن‌ها اصالت دارد و برخی با یک واسطه و یا چندین واسطه مطلوب واقع می‌شوند. هم‌چنین پس از بیان نظریاتی که درباره ارزش‌های اخلاقی بین صاحب‌نظران مطرح است، به نظریه اسلام...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-10-26.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/13971026.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: دى 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 12/10/97، مطابق بیست‌وپنجم ربیع‌الثانی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (12) ملاک ارزش اخلاقی در اسلام اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَسَدِّدْنِی لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَّنِی بِالنُّصْحِ، وَأَجْزِیَ مَنْ هَجَرَنِی بِالْبِرِّ، وَأُثِیبَ مَنْ حَرَمَنِی بِالْبَذْلِ، وَأُكَافِیَ مَنْ قَطَعَنِی بِالصِّلَةِ، وَأُخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِی إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ؛ وَأَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَةَ، وَأُغْضِیَ عَنِ السَّیِّئَةِ. حضرت سجاد‌علیه‌السلام در این فراز از خداوند می‌خواهد که خدایا...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-10-12.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/13971012.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن

صفحه‌ها