صهبای حضور

 

 

صهبای حضور

شرح دعای چهل‌وچهارم صحیفه سجادیه

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

تدوین و نگارش:

اسدالله طوسی

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

صهبای حضور(شرح دعای چهل‌وچهارم صحیفه سجادیه)/ محمدتقى مصباح یزدى؛ تدوین و نگارش: اسدالله طوسی. -

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

508 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 974؛ اخلاق؛ 91)

کتابنامه ص 474-473، هم‌چنین به صورت زیرنویس.

1. دعاها. 2. صحیفه سجادیه - دعای چهل‌وچهارم. الف. طوسی، اسدالله، نگارش. ب. عنوان.

9ص 6 م / 266 BP

 

صهبای حضور

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: اسدالله طوسی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: اول، تابستان 1391

چاپ: نگارش

شمارگان : 2000‌‌‌                           قیمت: 9000 تومان

 

مركز پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-0251

1-754-411-964 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است