فهرست مطالب

حبط و تكفیر

 

درس پنجاه و هفتم

 

حبط و تكفیر

 

ـ مقدمه

شامل: رابطه ایمان و كیفر

ـ رابطه اعمال نیك و بد

 

مقدّمه

یكى از مسائلى كه پیرامون رابطه ایمان و عمل صالح با سعادت اخروى، و متقابلا رابطه كفر و عصیان با شقاوت ابدى، مطرح مى‌شود این است كه: آیا رابطه هر لحظه ایمان یا كفر با نتیجه اخروى آن، و همچنین رابطه هر كار نیك و بد با پاداش و كیفرش قطعى و ثابت و تغییرناپذیر است یا اینكه به گونه‌اى قابل تغییر مى‌باشد، مثلاً مى‌توان اثر گناهى را با كار نیكى جبران كرد یا بالعكس اثر كار نیكى را با گناهى از بین برد؟ و آیا كسانى كه بخشى از عمر خود را با كفر و عصیان، و بخش دیگرى را با ایمان و اطاعت، سپرى كرده‌اند مدّتى گرفتار كیفر، و مدّتى دیگر برخوردار از پاداش خواهند بود، یا حاصل جمع جبرى آنها تعیین كننده خوشبختى یا بدبختى انسان در جهان جاودانى است یا مطلب به گونه دیگرى است؟

این مسأله در واقع، همسان مسأله «حبط و تكفیر»1 است كه از دیرباز مورد بحث و گفتگوى متكلمان اشعرى و معتزلى بوده و ما در این درس، دیدگاه شیعه را بطور خلاصه، بیان خواهیم كرد.

 

رابطه ایمان و كیفر

در درسهاى قبلى دانستیم كه هیچ كار خوبى بدون ایمان به اصول اعتقادى، موجب


1. حبط و تكفیر، دو اصطلاح قرآنى است كه اولى به معناى بى اثر شدن كارهاى نیك، و دومى به معناى جبران گناهان است.

سعادت ابدى نمى‌شود، و به دیگر سخن: كفر، موجب بى اثر شدن كارهاى شایسته است، در اینجا مى‌افزاییم كه ایمان انسان در پایان عمر، آثار سوء كفر سابق را محو مى‌كند و همچون نور پرفروغ، تیرگیهاى گذشته را برطرف مى‌سازد؛ و برعكس، كفر پایانى آثار ایمان گذشته را محو مى‌كند و پرونده شخص را سیاه و سرنوشتش را تباه مى‌سازد و همچون آتشى كه در خرمنى بیفتد همه را یكسره مى‌سوزاند. و به عنوان تمثیل دیگر: ایمان مانند چراغ پرفروغى است كه خانه دل و روان را روشن و تابناك مى‌سازد و تاریكیها و تیرگیها را مى‌زداید، و كفر همانند خاموش شدن آن چراغى است كه روشنى ها را از بین مى‌برد و تاریكیها را پدید مى‌آورد. و تا روان انسانى به این سراى مادّى و جهان تغییرات و دگرگونیها تعلق دارد همواره در معرض روشنى و تاریكى و افزایش و كاهش نور و ظلمت، قرار دارد تا هنگامى كه رخت از این سراى گذرا بربندد و راه گزینش ایمان و كفر بر روى او بسته شود و هر چند آرزو كند كه بار دیگر به این جهان برگردد و به زدودن تیرگیها بپردازد سودى نخواهد داشت1.

این تأثیر و تأثر بین ایمان و كفر، از دیدگاه قرآن كریم جاى هیچ تردیدى نیست. و آیات فراوانى دلالت بر این مطلب دارد از جمله در آیه (9) از سوره تغابن مى‌فرماید:

«وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ یَعْمَلْ صالِحاً یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاتِهِ».

كسى كه ایمان به اللّه آورد و كار شایسته‌اى انجام دهد كارهاى بدش را محو مى‌كند.

و در آیه (217) از سوره بقره مى‌فرماید:

«وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ».

و كسى از شما كه از دینش برگردد (و مرتدّ شود) و با حال كفر بمیرد. اعمالشان در دنیا و آخرت باطل شود و اینانند دوزخیان كه در آنجا جاویدانند.


1. ر. ك: درس چهل و نهم.

رابطه اعمال نیك و بد

نظیر رابطه بین ایمان و كفر را مى‌توان فى الجمله بین كارهاى نیك و بد در نظر گرفت ولى نه بطور كلّى و به صورتى كه همیشه یا در نامه اعمال انسان كار شایسته، ثبت باشد و اعمال نارواى پیشین، محو شده باشد (چنانكه بعضى از متكلّمان معتزلى پنداشته اند) یا همیشه حاصل جمع جبرى اعمال گذشته با توجّه به كمیّت و كیفیّت آنها منعكس باشد (چنانكه بعضى دیگر گمان كرده اند) بلكه در مورد اعمال، باید قائل به تفصیل شد به این معنى كه برخى از عمال نیك اگر بطور شایسته و مقبول انجام گیرد آثار اعمال بد گذشته را از بین مى‌برد مانند توبه كه اگر به صورت مطلوب انجام گیرد گناهان شخص، آمرزیده خواهد شد1.

و عیناً مانند پرتو نورى است كه دقیقاً بر همان نقطه تاریك بتابد و آن را روشن نماید. اما هر عمل نیكى اثر هر گناهى را از بین نمى‌برد و از اینرو ممكن است شخص مؤمن، مدتى گرفتار كیفر گناهش باشد و سرانجام به بهشت جاودانى درآید. گویى روح انسان، داراى ابعاد گوناگونى است و هر دسته از اعمال نیك و بد با یك رویه آن، مربوط مى‌شود مثلاً عمل نیكى كه مربوط به رویه «الف» است اثر گناهى كه ارتباط با رویه «ب» دارد را از بین نمى‌برد مگر اینكه عمل صالح آنقدر نورانى باشد كه به جوانب دیگر روح هم سرایت كند یا گناه آنقدر آلوده كننده باشد كه سایر ابعاد را هم آلوده سازد. از جمله، در روایات شریفه، وارد شده است كه نماز مقبول، گناهان را شستشو مى‌دهد و موجب آمرزش آنها مى‌شود. و در قرآن كریم كه مى‌فرماید:

«وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ»2.

و نماز را در دو طرف روز و ساعاتى از شب بپاى دار كه كارهاى نیك، بدیها را مى‌برد.

و بعضى از گناهان مانند عقوق والدین و شرب خمر، تا مدتى مانع قبولى عبادت مى‌شود یا منّت‌گذارى بعد از كمك رسانى، ثواب آن را نابود مى‌سازد. چنانكه در قرآن كریم مى‌فرماید:

«لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى»3.

 


1. ر. ك: نساء / 110، آل عمران / 135، انعام / 54، شورى / 25، زمر / 53.

2. هود / 114.

3. بقره / 264.

احسانها و صدقات خود را با منّت‌گذارى و آزار دادن، باطل مكنید.

ولى تعیین انواع و مقدار تأثیر و تأثر اعمال نیك و بد در یكدیگر را باید از طریق وحى و سخنان معصومین (علیهم السلام) به دست آورد و قاعده كلّى براى همه آنها نمى‌توان تعیین كرد.

در پایان این درس، جا دارد اشاره كنیم كه اعمال نیك و بد، گاهى آثارى در خوشیها و ناخوشیها یا توفیق و سلب توفیق براى كارهاى دیگر را در همین جهان دارد چنانكه احسان به دیگران به ویژه به پدر و مادر و خویشاوندان، موجب طول عمر و دفع آفات و بلیّات مى‌شود یا بى احترامى به بزرگان به ویژه معلّمین و اساتید، موجب سلب توفیق مى‌گردد ولى ترتّب این آثار به معناى دریافت كامل پاداش و كیفر نیست و جایگاه اصلى پاداشها و كیفرها جهان ابدى است.

 

پرسش

1- معناى حبط و تكفیر را توضیح دهید.

2- رابطه بین ایمان و كفر به چند صورت، تصوّر مى‌شود؟ و كدامیك از آنها صحیح است.

3- رابطه بین اعمال نیك و بد به چه صورت، فرض مى‌شود؟ و كدام صورت از آنها صحیح است؟

4- آیا آثار دنیوى اعمال نیك و بد، جاى پاداش و كیفر اخروى آنها را مى‌گیرد یا نه؟