فهرست مطالب

آیین پرواز

 

آیین پرواز

ویژه جوانان و نوجوانان

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تلخیص:

جواد محدثی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

آیین پرواز ویژه جوانان و نوجوانان / محمدتقی مصباح یزدی. ـ تلخیص؛ جواد محدثی. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

248 ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 338؛ اخلاق؛ 36).

2 - 153 - 411 - 964 :ISBN

کتابنامه به صورت زیرنویس.

1.اخلاق اسلامی ـ نسل جوان و نوجوان. 2. خودسازی. 3. ذکر. 4. نماز. الف. محدثی، جواد، 1332 ، ب. عنوان.

9ب6م /8/ 247 BP

 

آیین پرواز

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تلخیص: جواد محدثی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: هفتم، بهار 1392

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000                                                              قیمت: 6500 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 7742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 2113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 2ـ153ـ411ـ964