طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

آیت الله مصباح یزدی: « ارزش تحصیل در علوم دینی مشروط به خلوص نیت است »

-- رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: ارزش افراد در تحصیل علوم دینی یکسان نیست و این ارزش بستگی به خلوص نیت آنها دارد.    آیت الله مصباح یزدی _‌دام ظله‌_ در آیینی که... مطالعه بیشتر...