طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

جلسه هفتم: پایه های کفر

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/05 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه ششم: فواید شعبه های جهاد

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/05 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه پنجم: جهاد، پایه چهارم ایمان

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/04 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه چهارم: عدل، پایه سوم ایمان

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش ‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/03 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه سوم: یقین، پایه دوم ایمان

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش ‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/02 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه دوم: صبر، پایه اول ایمان

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش ‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/01 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

ایمان در کلام امیرالمومنین علیه السلام

پیوندهای مرتبط >>> کتاب: جرعه‌ای از دریای راز مطالعه بیشتر...

جلسه اول: ایمان

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش‌ رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/05/31 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه نوزدهم: شیرینی مناجات با خدا

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش ‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/05/30 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه هجدهم: از تسویف، سستی و غفلت بپرهیز!

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش‌ رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/05/29 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها