طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

جلسه هفتم؛ پایه های کفر

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/05 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه ششم؛ فواید شعبه های جهاد

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/05 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه پنجم؛ جهاد، پایه چهارم ایمان

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/04 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه چهارم؛ عدل، پایه سوم ایمان

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم آن چه پیش ‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/03 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه سوم؛ یقین، پایه دوم ایمان

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم آن چه پیش ‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/02 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه دوم؛ صبر، پایه اول ایمان

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم آن چه پیش ‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/06/01 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

ایمان در کلام امیرالمومنین علیه السلام

پیوندهای مرتبط >>> کتاب: جرعه‌ای از دریای راز مطالعه بیشتر...

جلسه اول؛ ایمان

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم آن چه پیش‌ رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/05/31 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه نوزدهم؛ شیرینی مناجات با خدا

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم آن چه پیش ‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/05/30 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

جلسه هجدهم؛ از تسویف، سستی و غفلت بپرهیز!

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم آن چه پیش‌ رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت ‌الله مصباح ‌یزدی ( دامت ‌بركاته ) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1390/05/29 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها