طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

پرسش و پاسخ

﴿ صفحه 35 ﴾   پرسش و پاسخ پرسش 1: بحث‌هایی که در جلسات گذشته مطرح فرمودید به اینجا رسید که در این جهان خیرها و شرها همراه یکدیگرند؛ یعنی نظام احسن و حکمت‌های الهی اقتضا مي‌کرده که جهان... مطالعه بیشتر...

تکالیف مختلف ما در شرایط و موقعیت‌های متفاوت

تکالیف مختلف ما در شرایط و موقعیت‌های متفاوت البته ما باید سعی کنیم تکلیف را هرچه بهتر بفهمیم، و خداي‌ناکرده هوای نفس و علاقه به پست و مقام و جلب رضایت مردم در تشخیص آن اثر نگذارد. در عمل شخصی... مطالعه بیشتر...

رضایت به تقدیرات الهی

رضایت به تقدیرات الهی این وظایف، مربوط به عمل جوارحی است؛ لیکن در دل هم باید بکوشیم به تقدیرات الهی راضی باشیم و هیچ گله‌ای از این تقدیرات نداشته باشیم، هرچند موجب ناراحتي‌ها و مصیبت‌هایی برای... مطالعه بیشتر...

انجام تکالیف شرعی؛ اولین وظیفه

انجام تکالیف شرعی؛ اولین وظیفه بنابر آنچه گذشت، ما اولاً باید بکوشیم که تکالیف عملی و واجب و حرام شرعی را رعایت کنیم و نگران تقدیرات الهی نباشیم. نمونۀ بارز اهتمام به تکالیف شرعی، حضرت امامرحمه... مطالعه بیشتر...

تأثیر مراتب کمال انسان در حالات قلبی

تأثیر مراتب کمال انسان در حالات قلبی دستۀ دیگر از عوامل اختلاف، مربوط به تفاوت مراتب کمال نفس و ظرفیت‌های آن است. توضیح اینکه، روح انسان، چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره شد، در آغاز، هم‌سطح روح حیوانات... مطالعه بیشتر...

رابطۀ خدا با جهان

رابطۀ خدا با جهان این سؤال برحسب اختلاف مراتب معرفت و نگرش انسان‌ها نسبت به خدا و جهان، و نیز برحسب اختلاف مراتب کمال روحی و معنوی انسا‌ن‌ها پاسخ‌های متفاوتی خواهد داشت. توضیح اینکه، بعضی از دین‌... مطالعه بیشتر...

تکلیف ما در باب رضایت یا عدم رضایت به شرور

تکلیف ما در باب رضایت یا عدم رضایت به شرور این، یک جنبۀ قضیه است که ما نعمت‌های خدا را تضییع و تفویت نکنیم؛ چه نعمت‌های خودمان را و چه نعمت‌های دیگران را. اما جنبۀ دیگر آن مربوط به واکنش قلبی و... مطالعه بیشتر...

وظیفۀ ما در برابر نعمت‌های الهی

وظیفۀ ما در برابر نعمت‌های الهی با توجه به نکته‌های پیش‌گفته روشن شد که نعمت‌های این عالم، عطایای الهي‌اند؛ چه در بدن خود فرد، چه در روحش، چه در خانواده‌اش، چه در محیط زندگي‌اش، و چه در کل نظام... مطالعه بیشتر...

واکنش‌های متفاوت انسان‌ها در برابر بلاهاى هشداردهنده

واکنش‌های متفاوت انسان‌ها در برابر بلاهاى هشداردهنده انسان‌ها در مقابل این هشدارها نیز واکنش‌های متفاوتی دارند، و از همین روی، به آنها مهلت داده مي‌شود تا تدریجاً بیشتر تنبه یابند و زمینۀ بهتری... مطالعه بیشتر...

خیر بودن بسیاری از امور نامطلوب

خیر بودن بسیاری از امور نامطلوب از جمله لطف‌هایی که عقل ما توان درک آن را نداشت و خداوند خود بیان فرموده این است که گاهی اموری که در ظاهر نامطلوب‌اند و شر شمرده مي‌شوند، زمینه را برای کمالات بعدی... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها