طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

جلسه بیست‌وسوم؛ جایگاه رأی اکثریت در مشروعیت حکومت از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/04/02، مطابق با بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه بیست‌ودوم؛ برخورد امیرمؤمنان نسبت به یاران بی‌اراده، رقیبان و زیاده‌خواهان

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/04/01، مطابق با بیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه بیست‌ویکم؛ فضای حاکم بر جامعه در زمان امیرمؤمنان‌‌علیه‌السلام

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/03/31، مطابق با بیست‌وششم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه بیستم؛ سازش با دشمن از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/03/30، مطابق با بیست‌وششم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه نوزدهم؛ بایسته‌های حاکم اسلامی از نظر امیرمؤمنان‌علیه‌السلام

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/03/30، مطابق با بیست‌وششم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه هجدهم؛ صبر کُشنده امیرالمؤمنین یا همکاری دمکراتیک؟!

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/03/28، مطابق با بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه هفدهم؛ مبنای حکومت و ولایت از دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/03/27، مطابق با بیست‌ودوم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه شانزدهم؛ آیا مبنای ولایت و حکومت، نظر مردم است؟

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/03/26، مطابق با بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه پانزدهم؛ حقوق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام(2)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/03/25، مطابق با بیستم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه چهاردهم؛ حق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1396/03/24، مطابق با نوزدهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها