طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

حضرت آیت‌الله مصباح: تحصیل علم، کسب بصیرت، و اخلاص در نیت سه عنصر اساسی برای انجام وظیفه روحانیت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 90-1389 گفت: از تقارن شروع سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس این... مطالعه بیشتر...

Fotolar

Səhifə hazırlanır مطالعه بیشتر...

Ayna

Səhifə hazırlanır مطالعه بیشتر...

İndoneziya

Səhifə hazırlanır مطالعه بیشتر...

Malaziya

Səhifə hazırlanır مطالعه بیشتر...

Hindistan

Səhifə hazırlanır مطالعه بیشتر...

Suriya

Səhifə hazırlanır مطالعه بیشتر...

İspaniya və Latın Amerikası

Məlumatın xülasəsi 76/5/28 tarixindən 76/6/29-u tarixinədək davam edən bu  bərəkətli səfər İspaniyadan başlayıb, Argentinada sona çatdı. Səfər müddətində aşağıda... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها