طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

Səkkizinci dərs

Şiələrin siması Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim Şiələrin siması Qarşınızdakı  yazı Ayətullah Misbah Yəzdinin (sayəsi üzərimizdən əskik olmasın)/8/87 9 tarixində böyük... مطالعه بیشتر...

Yeddinci dərs

Şiələrin siması Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim Şiələrin siması Qarşınızdakı  yazı Ayətullah Misbah Yəzdinin (sayəsi üzərimizdən əskik olmasın) 2/11/87   tarixində böy... مطالعه بیشتر...

Altıncı dərs

Şiələrin siması Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim Şiələrin siması Qarşınızdakı  yazı Ayətullah Misbah Yəzdinin (sayəsi üzərimizdən əskik olmasın) 1387/10/25 tarixində böyük rəhbərlik məqamının... مطالعه بیشتر...

Beşinci dərs

Şiələrin siması Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim Şiələrin siması Qarşınızdakı  yazı Ayətullah Misbah Yəzdinin (sayəsi üzərimizdən əskik olmasın) 1387/08/22    tarixində böyük... مطالعه بیشتر...

روانشناسی سران فتنه

جهل سران فتنه باورکردنی نیست مصاحبه اختصاصی هفته‌نامه 9 دی با حضرت آیت الله مصباح یزدی درباره روانشناسی سران فتنه ـ 1389/09/27 حضرت آیت الله مصباح ! خیلی ممنون و متشکریم که علی رغم اشتغالات... مطالعه بیشتر...

ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم مصاحبه اختصاصی هفته‌نامه پرتو با حضرت آیت الله مصباح یزدی درباره ویژگی‌های مقام معظم رهبری دامت بركاته ـ 1389/07/22   پرتو: در ابتدا با توجه به آشنایی و رابطه نزدیکی که... مطالعه بیشتر...