طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

مشکات

امیرالمؤمنین علیه السلام دو قافله را معرفی می‌فرماید: یک دسته کسانی که می‌دانند کجا می‌روند و هدفی دارند. می‌دانند دنیا مسیری است که باید آن را طی کنند و زود به هدف برسند. یک دسته... مطالعه بیشتر...

جلسه بیست‌ودوم؛ درس‌های رانده شدن ابلیس

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1397/03/19، مطابق با بیست‌وچهارم رمضان 1439 ایراد فرموده‌اند... مطالعه بیشتر...

جلسه بیست‌ویکم؛ شیطان‌شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1397/03/17، مطابق با بیست‌ودوم رمضان 1439 ایراد فرموده‌اند.... مطالعه بیشتر...

جلسه بیستم؛ چه باید کرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1397/03/16، مطابق با بیست‌ویکم رمضان 1439 ایراد فرموده‌اند... مطالعه بیشتر...

جلسه نوزدهم؛ فاصله دنیامداری با آخرت‌خواهی

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1397/03/15، مطابق با بیستم رمضان 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد... مطالعه بیشتر...

جلسه هجدهم؛ دنیاگریزی از نگاه امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1397/03/14، مطابق با نوزدهم رمضان 1439 ایراد فرموده‌اند.... مطالعه بیشتر...

جلسه هفدهم؛ حقارت دنیا در نگاه پیامبر اکرم و امیرمؤمنان‌

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1397/03/13، مطابق با هجدهم رمضان 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد... مطالعه بیشتر...

جلسه شانزدهم؛ دنیاطلبی؛ مخالف سیره پیامبران

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 12/3/97، مطابق با هفدهم رمضان 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد... مطالعه بیشتر...

مشکات

اکنون شما خودتان را بیازمایید که آیا از این که به آخرت نزدیک می‌شوید، خوشحال هستید یا نه؟ آیا چیزی که شما را به آن عالم نزدیک می‌کند، را می‌پسندید؟ آیا شهادت که شما را به آن مقام نزدیک... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها