طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

الجلسة الاولی: الایمان

بسم الله الرحمـٰن الرحیم هذا الذی بین أیدیكم هو عصارة لمحاضرة سماحة آیة الله مصباح الیزدیّ (دامت بركاته) ألقاها فی مكتب سماحة ولیّ أمر المسلمین بتاریخ 22 آب 2011م نقدّمها من أجل أن تزید توجیهات... مطالعه بیشتر...

جلسه سوم: مراتب معرفت خدا

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 12/07/91 ایراد... مطالعه بیشتر...

مشکات

این‌گونه نیست که با تحصیل شناخت صحیح و التزام به آن، کار به پایان برسد. تاریخ نشان داده است که کسانی در مرحله‌ای از زندگی خویش اهل ایمان بوده، از ایمان خود هم بهره‌های خوبی برده، خدا... مطالعه بیشتر...

قرآن‌شناسى جلد 2 (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن 6)

قرآن‌شناسى جلد 2 (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن 6) وزیری، شومیز، 344 صفحه، چاپ اول 1388، چاپ ششم 1394. كتاب حاضر، ادامه درس‌های تفسیر موضوعی حضرت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی است... مطالعه بیشتر...

الجلسة التاسع عشر: حلاوهَ مناجاهَ الله

بسم الله الرحمـٰن الرحیم هذا الذی بین أیدیكم هو عصارة لمحاضرة سماحة آیة الله مصباح الیزدیّ (دامت بركاته) ألقاها فی مكتب سماحة ولیّ أمر المسلمین بتاریخ 21 آب 2011م نقدّمها من أجل أن تزید توجیهات... مطالعه بیشتر...

جلسه دوم: سه گام اساسی در مسیر کمال حقیقی

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 05/07/91 ایراد... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها